Category: Aktualności

a
Home » Archive by Category "Aktualności"

aNowe prawo zamówień publicznych: najważniejsze zmiany

1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Ustawodawca przewidział długi okres vacatio legis, podyktowany znaczną ilością zmian (ponad rok). Część zamawiających sygnalizuje jednak, że wobec niespodziewanej pandemii koronawirusa zmiany należało jeszcze odłożyć i dać czas podmiotom na uregulowanie sytuacji organizacyjnej przed ważnymi zmianami prawa. Wprowadzono m.in. […]

aObowiązkowe maseczki w pracy i Wigilia 2020

2 grudnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rząd ustalił w nim m.in. obostrzenia dotyczące organizacji świątecznych spotkań i dookreślił budzący wątpliwości przepis obowiązujący od dnia 28 listopada, nakazujący zakrywanie ust i nosa w […]

aCzerwona strefa w całym kraju – aktualne ograniczenia

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną i znacznym wzrostem zakażeń w ostatnich dniach, na terenie kilkudziesięciu powiatów – w tym kilkunastu miast na prawach powiatów m.in. Warszawy, Krakowa, Gdańska, Częstochowy czy Rzeszowa – wprowadzono czerwoną strefę. Z dniem 17 i 24 października weszły w życie kolejne Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie […]

aStrefa żółta i czerwona: nowe obostrzenia

Z dniem 10 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie wprowadziło tzw. żółtą strefę na obszarze całego kraju, z wyjątkiem powiatów będących obecnie w czerwonej strefie, do których należą m.in. powiaty: otwocki i szydłowiecki w województwie mazowieckim. Jakie obostrzenia wprowadzono […]

aSzkoła w czasie pandemii

12 sierpnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał szereg projektów rozporządzeń, które mają za zadanie ułatwić dyrektorom placówek oświatowych organizację ich pracy w czasie trwania stanu epidemii. Nowe uprawnienia to też większa odpowiedzialność dyrekcji za to, co będzie się działo w szkołach w nowym roku szkolnym. Jakich zmian w organizacji nauczania możemy spodziewać się na […]

aTarcza 4.0: Zamówienia publiczne po zmianach

Tarcza antykryzysowa 4.0 zmieniła część przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie zasad realizacji kontraktów. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. nałożenia na zamawiających szeregu nowych obowiązków w związku z wykonaniem umowy, a także zakazu potrącania kar umownych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, czy zniesienia obowiązku żądania wniesienia wadium. Jak wygląda realizacja umów o zamówienia […]

aUlewy i zalania: Jak uzyskać zasiłek celowy na pokrycie strat

Ostatnie ulewy i długotrwałe opady wyrządziły wiele szkód na terenie całego kraju. Osoby, które utraciły dobytek, lub poniosły znaczne straty w wyniku ostatnich nawałnic, mają możliwość starania się o uzyskanie w związku z tym pomocy, jaką jest zasiłek celowy. Warto dokładnie sprawdzić uchwały gminy w zakresie zasad jego zwrotu – nie każdy otrzyma bowiem bezzwrotną […]

aTarcza 4.0: Prawo pracy

Uchwalona przez Sejm tarcza antykryzysowa 4.0, zmieniła m.in. przepisy prawa pracy. Zmianie uległy zasady wykonywania pracy zdalnej, wykorzystywania przez pracowników urlopów wypoczynkowych, czy przepisy dotyczące wysokości odpraw. Nowe przepisy przewidują także możliwość tymczasowego przeniesienia pracowników jednostek samorządu terytorialnego, możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji, dofinansowania wynagrodzeń pracowników, a także ułatwiają pracodawcom obniżenie wymiaru czasu pracownika. […]

aMaski: gdzie obecnie należy je nosić?

W tzw. IV etapie znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, założono między innymi częściowe zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust. Przepisy w tym zakresie odnaleźć można w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, (§ 18). W […]

aTarcza antykryzysowa 3.0 a zwolnienie z ZUS

Tarcza antykryzysowa 3.0 (ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) przewidziała zmiany w zwolnieniach ze składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy nie zgłosili nikogo innego do ubezpieczeń społecznych i opłacają składki tylko za siebie. Pomocą objęto większą grupę przedsiębiorców. Nowe kryteria zwolnienia […]

aTarcza finansowa PFR – czy możesz uzyskać dofinansowanie?

Program tarcza finansowa dla małych i średnich firm ruszył, choć do tej pory uchwała Rady Ministrów z 27 kwietnia w tej sprawie nie została opublikowana w Monitorze Polskim, a zatem nie weszła formalnie w życie, przez co eksperci podważają legalność programu. Ledwo program wystartował, rząd już zapowiada łatanie w nim luk, a przedsiębiorcy narzekają na brak możliwości […]

aUpadłość firmy w czasie epidemii SARS-CoV-2

Tarcza antykryzysowa 2.0, czyli ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadziła art. 15zzra, który wyłączył stosowanie przepisów Prawa upadłościowego w zakresie dotyczącym terminów na złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości i innych. Upadłość dla wielu firm została zatem odroczona w czasie. Wydłużono niektóre terminy wynikające z Prawa upadłościowego, […]

aTarcza antykryzysowa 2.0: pożyczka 5000 zł

Zniesienie wymogu zatrudniania pracowników: nowelizacja art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) umożliwiła większej liczbie przedsiębiorców uzyskania bezzwrotnej pożyczki w wysokości do 5000 zł.   Pożyczka 5000 zł […]

aTarcza antykryzysowa: szanse i luki

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – tzw. „Tarcza antykryzysowa” – przewiduje m.in. rozwiązania skierowane do przedsiębiorców i pracowników, mające na celu ich ochronę przed negatywnymi skutkami epidemii. Proponowane formy […]

aPraca w czasie epidemii

Prawo pracy w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV 2.

aKIO bez rozpraw do 27 marca

W dniu wczorajszym Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w dniach 16 -27 zwieszona będzie działalność Krajowej Izby Odwoławczej. Planowane posiedzenia zostaną zniesione. Brak na tę chwilę informacji co do dalszej działalności Izby po 27 marca. Powodem zawieszenia prac KIO jest pandemia koronawirusa SARS-CoV 2. Komunikat ze strony UZP:   “Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuację […]

aWeryfikacja dewelopera – komentarz dla My Company Polska

W jaki  sposób nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego może sprawdzić dewelopera? Jak zweryfikować sytuację finansową firmy, proponowaną treść umowy i bezpieczeństwo inwestycji na danym osiedlu? Na co zwrócić uwagę wybierając inwestycję i konkretny lokal? Czy można negocjować proponowaną przez dewelopera treść umowy? Radca Prawny Leszek Chmielewski udzielił obszernego komentarza na ten temat dla magazynu biznesowego […]

aNowe biuro Kancelarii Prawnej Chmielewski & Partnerzy

Mamy przyjemność zaprosić naszych Klientów do nowego, większego biura w centrum Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 58/4 (tuż przy Placu Konstytucji). Zmiana siedziby podyktowana jest potrzebą zwiększenia powierzchni biurowej w związku z rozwojem kancelarii, a także chęcią wyjścia naprzeciw potrzebom komunikacyjnym naszych klientów i pracowników. Nowa lokalizacja oferuje lepsze połączenia komunikacyjne i dogodny dojazd z każdego […]

aKomentarz mec. Leszka Chmielewskiego dla Dziennika Gazety Prawnej: drobne lokale komercyjne blokują przekształcenie użytkowania wieczystego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność okazuje się nie być możliwe dla nieruchomości, na których poza budynkiem mieszkalnym posadowiony jest również osobny budynek niemieszkalny, np. kwiaciarnia, kiosk, sklep warzywny. Mieszkańcy, którym zależy na uwłaszczeniu, szukają rozwiązań takich jak podział nieruchomości, co jednak oznacza znaczne odłożenie w czasie przekształcenia z uwagi na konieczność uzyskania wielu uzgodnień […]

aProjekt nowej ustawy PZP

24 stycznia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem. Projekt jest bardzo obszerny w porównaniu z dotychczas obowiązującym aktem. Mogą Państwo zapoznać się z projektem i jego uzasadnieniem na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (kliknij obrazek): Projekt ustawy został opracowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii […]

aElektronizacja zamówień publicznych

Kolejny etap elektronizacji zamówień publicznych w toku: Od 18 października 2018 r. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, zamawiający inni niż centralni powinni porozumiewać się z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W odniesieniu do postępowań o niższej wartości, pełna elektronizacja zamówień publicznych będzie obowiązywać od […]

aNowe zasady przedawnienia roszczeń

Spore zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia roszczeń: 9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietna 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych). Zmiany dotyczą m.in. terminów przedawnienia roszczeń oraz sposobów ich obliczania. Pojawił się […]

aRODO w zamówieniach publicznych

Nowe obowiązki informacyjne, klauzule dotyczące danych osobowych w dokumentacji przetargowej minimalizacja danych w załącznikach do ofert w postępowaniach – to zmiany, które czekają strony postępowań, jeśli zamawiający prawidłowo wdrożą wymogi RODO w zamówieniach publicznych. Zmienia sposób przygotowania dokumentacji przetargowej i ofert.   Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 […]

aLeszek Chmielewski dla WP|Telewizja: bliski koniec użytkowania wieczystego

W drugiej części 48 odcinka programu Money. To się liczy w WP|Telewizja Mec. Leszek Chmielewski rozmawiał z red. Markiem Kacprzakiem o planowanym zakończeniu użytkowania wieczystego. Rządzący zamierzają ustawowo wygasić użytkowanie wieczyste i stopniowo zamienić je w prawo własności dla dotychczasowych użytkowników wieczystych. Może się to jednak wiązać z nadmiernym obciążeniem sądów i urzędów pracą i […]

aRODO: Kancelaria na konferencji Big Data & Secure Tech

W dniach 18-19.04 mec. Leszek Chmielewski wziął udział w konferencji Big Data & Secure Tech w warszawskim hotelu Sheraton. Tegorocznym tematem było bezpieczeństwo informacji w IT oraz regulacje dot. ochrony danych osobowych RODO. Prelegentami byli m.in.: pełnomocnik Ministra Cyfryzacji, szef biura FBI w Polsce, prezesi i dyrektorzy: NASK, CERT, NCBiR, Giełdy Papierów Wartościowych, Zrzeszenia Banków […]

aSukces Kancelarii: Przełomowy wyrok WSA w sprawie dotacji dla MOW

Kancelaria uzyskała dla klienta (Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) przełomowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16-11-2016 (prawomocny), zgodnie z którym MOW nie musi zwracać do budżetu samorządowego wykorzystanej już dotacji przyznanej na dzieci, które zostały do MOW skierowane przez sądy, ale nie dotarły do niego, mimo zarezerwowanego w Ośrodku miejsca. Orzeczenie WSA jest prawomocne i […]

aAnaliza umowy deweloperskiej: zanim kupisz mieszkanie

Nabywcy nieruchomości bywają błędnie przeświadczeni, że tzw. “ustawa deweloperska” (ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) gwarantuje im pełną ochronę ich interesów w przypadku, gdyby deweloper nie okazał się uczciwym przedsiębiorcą, lub popadł w kłopoty finansowe. Tymczasem w umowach deweloperskich mogą znaleźć się postanowienia, które – choć zgodne […]

aKancelaria Chmielewski w Polskie Radio 1 / Gospodarka

Wystąpienie radcy prawnego Leszka Chmielewskiego w Polskim Radiu „Jedynka” w programie Słownik Gospodarczy. Temat dotyczy rent strukturalnych dla rolników. Renty dotowane są z funduszy UE- PROW.     OBEJRZYJ: RENTA STRUKTURALNA

aNowelizacja KPA – uproszczenie procedur administracyjnych

1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), której głównym celem jest uproszczenie i przyspieszenie procedur administracyjnych. Ustawa  z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadza nowe rozwiązania prawne, takie jak milczące załatwienie sprawy, ponaglenie, mediację, wolną sobotę, postępowanie uproszczone, czy […]

aKancelaria Chmielewski w Polskim Radiu 1

Wypowiedź mec. Leszka Chmielewskiego dla Polskiego Radia “Jedynki” na temat skutków ostatniej nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Mecenas Chmielewski omawiał między innymi możliwości w zakresie regulacji statusu prawnego wspólnot gruntowych, oraz zasady obejmowania nieruchomości przez gminy. Zachęcamy Państwa do wysłuchania wypowiedzi i kontaktu z Kancelarią w sprawach dotyczących wspólnot i nieruchomości gruntowych, a także możliwości działania […]

aKancelaria Chmielewski w programie “Twoje Sprawy” w TVP 3

Mecenas Leszek Chmielewski wystąpił w roli eksperta w programie telewizyjnym “Twoje Sprawy” w TVP 3 Warszawa (od 14:25 min. programu z dnia 20.12.2016r.). Sprawa dotyczyła samowoli budowlanej na cudzym gruncie, bez wymaganego prawa do dysponowania gruntem. Zachęcamy Państwa do obejrzenia programu oraz kontaktu, jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w sprawach dotyczących prawa budowlanego i nieruchomości. Wypowiedź radcy prawnego […]

aEkspert Kancelarii w wywiadzie o pracownikach po 50 r. życia.

Radca prawny Leszek Chmielewski udzielił wywiadu na temat korzyści płynących z zatrudniania pracowników po 50 roku życia. Zachęcamy Państwa do obejrzenia i przeczytania wywiadu, oraz kontaktu, jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w sprawach pracowniczych. Wypowiedź radcy prawnego Leszka Chmielewskiego w ONET.BIZNES mogą Państwo obejrzeć tutaj:             Wypowiedź radcy prawnego Leszka Chmielewskiego […]

aNowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – 2016r.

Dnia 11 lipca  2016 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady […]

aEkspert Kancelarii w Magazynie VIP

W najnowszym numerze 2/2015 kwartalnika “Magazyn VIP” znajdą Państwo wypowiedź radcy prawnego Leszka Chmielewskiego na temat specyfiki postępowań w sprawach o odszkodowanie. Zachęcamy do lektury i kontaktu, jeśli potrzebują Państwo pomocy w sporach z ubezpieczycielami. Wypowiedź radcy prawnego Leszka Chmielewskiego mogą Państwo przeczytać tutaj.    

aKancelaria na Spotkaniu Liderów Bankowości i Ubezpieczeń

Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń to wydarzenie z udziałem liderów polskiego sektora finansowego. Tegoroczne kwietniowe Spotkanie otworzyło wystąpienie gościa honorowego Jana Vincenta-Rostowskiego, Posła na Sejm RP, Byłego Wicepremiera i Ministra Finansów. Wiosenna edycja to między innymi: IX Banking Forum, V Insurance Forum, II Forum Zarządzania Wierzytelnościami oraz III Nowoczesna Windykacja. Wśród uczestników IX Edycji Banking Forum, oraz forum […]

aNowelizacja PZP: wykład dla CPI w Warszawie

Na zaproszenie Centrum Promocji Informatyki radca prawny Leszek Chmielewski poprowadził 5 lutego w Warszawie wykład i konsultacje m.in. z zakresu ostatniej nowelizacji prawa zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014. Tematem warsztatów były aspekty praktyczne pzp, w szczególności w odniesieniu do sektora badawczo-naukowego. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali prelegenci o wieloletnim praktycznym doświadczeniem w obszarze prawa […]

a30 tys. euro – zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy PZP jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy PZP i ogłaszania postępowań przetargowych. Nowelizacja wprowadza też znaczące ułatwienia dla sektora naukowo – badawczego oraz środowisk twórczych i artystycznych.

aCookies: małe ciasteczka – dużo zachodu

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, która weszła w życie w dniu 22 marca 2013 r., nałożyła na osoby prowadzące serwisy i sklepy internetowe (właścicieli stron) nowe obowiązki informacyjne, dotyczące funkcjonowania na ich stronach tzw. ciasteczek („cookies”). Zmiana przepisów wynika z obowiązku dostosowania polskiego prawa do wytycznych Unii Europejskiej (poszczególne kraje UE, w tym Polska, samodzielnie opracowały przepisy […]