Kategoria: Prawo handlowe i gospodarcze

a
Home » Archive by Category "Prawo handlowe i gospodarcze"

aKonstytucja Biznesu

W styczniu 2018 r. Sejm uchwalił tzw. Konstytucję Biznesu, czyli pakiet ustaw dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, które mają obowiązywać od kwietnia tego roku. Ma to być największa od lat reforma prawa gospodarczego, modyfikująca relacje przedsiębiorcy z urzędami, oraz zasady i obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zamiast ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w życie wejdzie […]

aDoprecyzowanie przepisów dla spółek kapitałowych i działalności gospodarczej w 2017 r.

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Według założeń ustawodawcy wprowadzone zmiany mają poprawić warunki wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Nowe regulacje dotyczą m.in. zakresu prokury, zasad wypłaty dywidendy, konfliktu interesów spółki z interesami członka zarządu, […]