Maski: gdzie obecnie należy je nosić?

Posted on

maseczka, maska, koronawirusW tzw. IV etapie znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, założono między innymi częściowe zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust. Przepisy w tym zakresie odnaleźć można w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, (§ 18). W wielu sytuacjach jednak noszenie maseczki nadal jest obowiązkowe, o czym sporo osób zdaje się nie pamiętać lub nie wiedzieć.

Gdzie nadal trzeba nosić maski

Od 30 maja 2020 r. obowiązek zakrywania ust i nosa nadal obowiązuje w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich i w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące ze sobą. Maseczkę trzeba także nosić w zakładach pracy, urzędach, sądach, kościołach, ośrodkach kultury, przedszkolach, szkołach i uniwersytetach, w ośrodkach zdrowia, bankach, sklepach, restauracjach, na poczcie, a także we wszelkich miejscach związanych z wykonywaniem usług – np. u fryzjera czy kosmetyczki. Usta i nos trzeba również zakryć w halach sportowych, pociągach, samolotach oraz na targowiskach. Powyższe ograniczenia, z wyjątkiem zmian dotyczących restauracji, nie zostały złagodzone i nadal w pełni obowiązują.

Gdzie można maski zdjąć i na jak długo

Od 1 czerwca 2020 r.  na otwartej przestrzeni, w takich miejscach jak drogi, place, cmentarze, parki, bulwary, ogrody botaniczne, plaże, parkingi, a także na terenie nieruchomości wspólnych (np. w windzie lub na balkonie) nie trzeba zakrywać nosa i ust pod warunkiem, że pomiędzy przebywającymi w tych miejscach osobami zostanie zachowany dystans co najmniej 2 metrów. Niestety na ulicach dużych miast bardzo rzuca się w oczy, że wiele osób zupełnie nie zrozumiało zmian w obostrzeniach – osoby te zdjęły maski nawet tam, gdzie nie mają możliwości zachowania przepisowej odległości (na zatłoczonych chodnikach i przejściach dla pieszych, w kolejkach, na wąskich alejach parkowych). W takich sytuacjach, zgodnie z Rozporządzeniem, maski powinno się nadal nosić, nawet przebywając na klatce schodowej, czy własnym balkonie, jeśli stoimy tam z gościem.

Spod obowiązku noszenia maseczek wyłączono dzieci do 4 roku życia, a także osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą zakrywać nosa lub ust, osoby pracujące w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (o ile nie prowadzą obsługi interesantów lub klientów), kierowców publicznego transportu zbiorowego i statków pasażerskich (jeżeli są oni oddzieleni od pasażerów), osoby sprawujące kult religijny w trakcie jego sprawowania, żołnierzy, sędziów, trenerów i sportowców, a także osoby przebywające w lesie. Maseczki nie trzeba także nosić podczas jazdy konnej oraz w samochodach, którymi poruszają się osoby wspólnie zamieszkujące lub z dzieckiem do 4 roku życia. Natomiast osoby, których miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej będą nadal musiały zakrywać nos i usta, jeżeli zarządzający budynkiem tak postanowi. Zwolnienie z obowiązku noszenia maseczki dotyczy także personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota.

Dlaczego musiałem zdjąć maskę w banku, czy można zdjąć ją do jedzenia?

Rozporządzenie umożliwia także odkrycie ust i nosa w przypadkach, w których zajdzie konieczność weryfikacji lub identyfikacji tożsamości danej osoby, w przypadku świadczenia tej osobie usług (jeśli jest to niezbędne do ich świadczenia). Standardowo o zdjęcie maski w celu identyfikacji proszeni są klienci oddziałów bankowych i w innych miejscach, gdzie konieczne jest porównanie rysów twarzy osoby ze zdjęciem z dokumentu tożsamości. Maskę można również zdjąć w trakcie komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą, lub w przypadku spożywania posiłków, czy napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, lub w wydzielonej strefie gastronomicznej. Maskę zdjąć należy na czas wykonywania czynności, która tego wymaga (np. spożywanie posiłku), a następnie ponownie włożyć.