Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, artystycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek i innych, a także pomoc prawną dla organów prowadzących placówki i pracowników jednostek oświatowych. Pomagamy w sporach z zakresu finansowania oświaty (dotacje, subwencje). Klientów Kancelarii obsługuje doświadczony radca prawny do spraw oświaty. Prawnik prawo oświatowe.

FINANSOWANIE OŚWIATY

Pomoc prawna w kwestiach dotyczących dotacji i subwencji dla placówek wychowawczych i oświatowych. Skargi na decyzje organów samorządowych. Wsparcie w sporach z jednostkami samorządu terytorialnego. Reprezentacja przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

ZAKŁADANIE I ORGANIZACJA PLACÓWEK

Zakładanie i organizacja placówek oświatowo-wychowawczych. Sporządzanie i analiza statutów, instrukcji, procedur i regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych placówek. Doradztwo prawne w zarządzaniu placówką: przy zatrudnianiu nauczycieli i innych pracowników, nadawaniu stopni awansu zawodowego, ustaleniu wymiaru etatu, sprawach dot. organów prowadzących i innych. Wsparcie z zakresu postepowań o udzielenie zamówienia publicznego. Pomoc prawna z zakresu prawa budowlanego, handlowego i administracyjnego przy prowadzeniu inwestycji budowlanych i remontów.

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI I INNYMI ORGANAMI

Reprezentacja przed sądami powszechnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, jednostkami samorządu, Samorządowym Kolegium Odwoławczym i innymi organami oraz doradztwo prawne w trakcie postępowań kontrolnych.

subwencja-oswiatowa-prawnik-prawo-oswiatowe-pozyczka-koronawirus-tarcza-antykryzysowa

DOTACJE DLA MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH

Kancelaria Chmielewski & Partnerzy uzyskała dla klienta (Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) przełomowy wyrok, zgodnie z którym Ośrodek nie musi zwracać do budżetu samorządowego wykorzystanej już dotacji budżetowej przyznanej na dzieci, które zostały do Ośrodka skierowane przez sądy, ale nie dotarły do niego, mimo zarezerwowanego w Ośrodku miejsca. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest prawomocne i wyznacza nową linię orzeczniczą w licznych sporach dotyczących zwrotów dotacji udzielonych MOW-om w całym kraju. Prawnik prawo oświatowe. 

Więcej na ten temat: Przełomowy wyrok WSA w sprawie dotacji dla MOW.