Strefa żółta i czerwona: nowe obostrzenia

Posted on

środki ochronyZ dniem 10 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie wprowadziło tzw. żółtą strefę na obszarze całego kraju, z wyjątkiem powiatów będących obecnie w czerwonej strefie, do których należą m.in. powiaty: otwocki i szydłowiecki w województwie mazowieckim. Jakie obostrzenia wprowadzono w poszczególnych strefach?

 

OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Wraz z ustanowieniem tzw. żółtej strefy na obszarze całego kraju, wprowadzono nowe obostrzenia w zakresie nakazu zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Do odwołania został nałożony obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy w miejscach ogólnodostępnych takich jak: drogi publiczne, place, promenady, bulwary, miejsca postoju pojazdów oraz w środkach transportu publicznego. Nakaz dotyczy również obiektów handlowych lub usługowych, placówek handlowych, targowisk i straganów oraz miejsc sprawowania kultu religijnego, w tym także cmentarzy.

Z powyższego obowiązku zwolnione są natomiast dzieci do 5 roku życia, osoby z całościowym zaburzeniem rozwoju, zaburzeniem psychicznym, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, oraz osoby mające trudność w samodzielnym zakryciu ust i nosa. Warunkiem zwolnienia jest posiadanie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Nie trzeba zakrywać ust i nosa również w samochodzie, w którym podróżuje jedna osoba, osoba wspólnie z jednym dzieckiem oraz osoby wspólnie zamieszkujące.

 

OGRANICZENIA W ZWIĄZKU Z PRZEMIESZCZANIEM SIĘ PO ZA GRANICĘ KRAJU

Do odwołania zostało wstrzymane przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy RP. Wprowadzono obowiązkową kwarantannę osób przekraczających granicę, trwającą 10 dni od dnia następnego po dniu przekroczeniu granicy. Obowiązkowej kwarantannie mają być poddane nie tylko osoby przybywające z zagranicy, ale również osoby wspólnie zamieszkujące z osobą powracającą jak i osoby wspólnie z nią gospodarujące lokal.

 

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, LOKALE GASTRONOMICZNE, OBIEKTY KULTURY i ROZRYWKI

Nałożono także ograniczenia co do imprez masowych, w strefie czerwonej do 50 osób, w strefie żółtej do 100 osób – z wyłączeniem obsługi. Przyjęcia ślubne, komunijne i okolicznościowe ograniczono do maksymalnie 50 osób w strefie czerwonej i 75 osób w strefie żółtej.

Nowe ograniczenia odnoszące się do lokali gastronomicznych dotyczą dopuszczalnych godziny otwarcia lokalu, które ustalone są od godziny 6.00 do 22.00 pod warunkiem zapewnienia, że w lokalu będzie znajdować się nie więcej niż jedna osoba na 4 m2. Klienci lokali gastronomicznych zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywać posiłki lub napoje. Kina, teatry oraz podmioty prowadzące działalność kulturową i rozrywkową mogą funkcjonować pod warunkiem, że w pomieszczeniach udostępniane będzie widzom lub słuchaczom co czwarte miejsce na widowni, z tym że nie więcej niż 25 % liczby wszystkich miejsc, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. W siłowniach i klubach fitness może znajdować się w strefie czerwonej nie więcej niż 1 osoba na 10m2 na obszarze czerwonym i 7m2 na obszarze żółtym, przy zachowaniu odległości 1,5 m od innych osób, w powyższe obostrzenia nie wlicza się obsługi obiektu.

GODZINY DLA SENIORA

Rząd zadecydował również o powrocie do już wcześniej obowiązujących tzw. ,,godzin dla seniora”, w których sklepy, apteki i inne punkty handlowe mają obsługiwać wyłącznie osoby w wieku powyżej 60 lat. Godziny dla seniora przewidziane są od godziny 10.00 do 12.00. Rozporządzenie w powyższej kwestii rząd planuje wydał w dniu 14 października 2020 r. (Dz.U.2020.1797), wchodzi w życie z dniem 15 października 2020 r.