Kancelaria Prawna Chmielewski oferuje pełen zakres usług w obszarze Prawa Zamówień Publicznych. Leszek Chmielewski to doświadczony Radca Prawny z ponad 12-letnią praktyką w zamówieniach publicznych, od lat skutecznie reprezentujący klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wieloletnie doświadczenie nabyte zarówno po stronie Wykonawców, jak i Zamawiających, jest gwarancją wysokiej jakości obsługi prawnej. Jesteśmy jedną z nielicznych na rynku polskim kancelarii, dla których zamówienia publiczne stanowią główny, a nie poboczny zakres działalności.

 

OBSŁUGA WYKONAWCÓW I ZAMAWIAJĄCYCH:

prawnik zamówienia publiczne

 DLA WYKONAWCÓW

Pomoc prawna w uzyskaniu zamówienia publicznego, opracowanie strategii działania w celu wygrania przetargu, profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania przetargowego:

 • analiza dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego (ogłoszenia, SIWZ, wzór umowy)
 • pomoc w przygotowaniu oferty w postępowaniu przetargowym – w zakresie zgodności z wymogami SIWZ i prawem zamówień publicznych
 • badanie poprawności ofert konkurencyjnych
 • odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej: sporządzanie odwołań i przystąpień, reprezentacja na rozprawie przed KIO
 • sporządzanie skarg na wyroki KIO i reprezentacja przed sądami okregowymi
 • sporządzanie pism i wnisków do Zamawiającego, zapytań do treści SIWZ
 • udział w negocjacjach z Zamawiającym, przygotowanie umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami
 • doradztwo prawne na całym etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie jego realizacji
 

DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Profesjonalne przygotowanie i prowadzenie postępowania przetargowego, pomoc prawna na każdym etapie procesu udzielania zamówienia publicznego:

 • pomoc w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia
 • sporządzanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, projektu umowy)
 • opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych oraz efektywnej realizacji potrzeb Zamawiającego
 • wsparcie i udział w pracach komisji przetargowej
 • prowadzenie całości postępowania jako pełnomocnik Zamawiającego
 • weryfikacja poprawności ofert złożonych przez Wykonawców
 • reprezentacja Zamawiającego przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi, sporządzanie odpowiedzi na odwołania
 • przygotowanie korespondencji z Wykonawcami (odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski)
 • sporządzanie regulaminów, wzorów pism, formularzy, oświadczeń, planów zakupów
 • obsługa prawna na etapie realizacji zamówienia publicznego (realizacji umowy, uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi).

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności