Profesjonalne doradztwo prawne dla biznesu, jednostek administracji publicznej i osób fizycznych. Specjalizacja kancelarii obejmuje szeroki zakres dziedzin prawa, wśród nich prawo zamówień publicznych, prawo budowlane i prawo cywilne. Nowoczesna kancelaria prawna w Warszawie. Do naszych klientów należą: sądy powszechne, jednostki Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy (MŚP) i liczne spółki kapitałowe. 

Wybierzemy najszybszą i skuteczną drogę rozwiązania kwestii prawnych, z którymi się do nas zwrócisz. Oferujemy klientom fachową ekspertyzę i biznesowe podejście. 

Zespół kancelarii tworzą radcy prawni i prawnicy wielu specjalizacji, w tym prawnicy ds. zamówień publicznych. Pracują z nami m.in. specjaliści ds. prawa budowlanego, gospodarczego, zamówień pulicznych, nieruchomości, odszkodowań, ochrony danych osobowych i ubezpieczeń. Naszą ambicją i celem jest współtworzyć najlepszą kancelarię prawną w Warszawie, świadczącą pomoc prawną na wysokim poziomie jakości.

AKTUALNOŚCI