Zamówienia Publiczne

KANCELARIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Doradztwo dla wykonawców i zamawiających, odwołania do KIO, przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przystąpienia. 

Prawnicy Kancelarii Chmielewski & Partnerzy od lat skutecznie reprezentują klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Właściciel Kancelarii Leszek Chmielewski to doświadczony radca prawny z ponad 20-letnią praktyką w PZP.

Wieloletnie doświadczenie nabyte po stronie wykonawców i zamawiających, umożliwia nam świadczenie wysokiej jakości usług. Kancelaria zamówienia publiczne: Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna.

WYGRANY PRZETARG

Pomagamy wykonawcom opracować strategię działania w celu wygrania przetargu. Obszary wsparcia:

 • analiza dokumentacji przetargowej
 • badanie ofert konkurencyjnych i możliwości odwoławczych
 • pisma i wnioski do Zamawiającego
 • informacje o nieprawidłowościach
 • odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty, rażąco niskiej ceny i inne
 • umowy konsorcjum i inne dokumenty

Nawiąż współpracę z kancelarią, a pomożemy twojej firmie wygrać przetarg. Prawnik zamówienia publiczne: radcowie prawni i adwokaci z doświadczeniem w KIO.

PROWADZENIE POSTĘPOWANIA

Pomocnicze działania zakupowe na rzecz zamawiających: 

 • przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pomoc w wyborze trybu, wsparcie komisji przetargowej
 • sporządzanie dokumentacji przetargowej
 • korespondencja z wykonawcami (zapytania, wezwania, odpowiedzi na pytania wykonawców)
 • regulaminy udzielania zamówień publicznych
 • reprezentacja jako pełnomocnik

Przygotowujemy projekty pism, doradzamy zamawiającym. Prowadzimy szkolenia zamknięte dla pracowników i kadry zarządzającej zamawiającego. 

ODWOŁANIE DO KIO

Dzięki licznym sukcesom w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO) pomogliśmy wykonawcom wygrać przetargi o wielomilionowych wartościach.

Sporządzamy odwołanie do KIO, przystąpienie do odwołania, skargę na orzeczenie KIO do Sądu Okręgowego, reprezentujemy na rozprawie. Klientów kancelarii obsługują prawnicy z wieloletnim doświadczeniem przed KIO. Wybierając kancelarię Chmielewski & Partnerzy możesz się spodziewać, że skierowany do twojej obsługi prawnik zamówienia publiczne zna i jest na bieżąco z aktualnym orzecznictwem. Zobacz więcej na ten temat:

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Wsparcie wykonawców i zamawiających w sporach dotyczących wykonania umowy w zamówieniach publicznych, w tym naliczenia kar umownych i roszczeń z gwarancji i rękojmi. Reprezentacja przed sądem. Udział w negocjacjach z zamawiającymi i wykonawcami, udział z głosem doradczym w odprawach i naradach, przygotowanie wzoru ugody. Waloryzacja umowy: świadczymy doradztwo prawne, przygotowujemy i opiniujemy projekty aneksów. Pomagamy sporządzić wniosek o waloryzację umowy w zamówieniach publicznych. 

Radca prawny zamówienia publiczne: kancelaria świadczy również wsparcie dla zamawiających podczas kontroli z Urzędu Zamówień Publicznych i innych.