ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KANCELARIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Doradztwo dla wykonawców i zamawiających, odwołania do KIO, przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przystąpienia. Prawnicy Kancelarii Chmielewski & Partnerzy od lat skutecznie reprezentują klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Właściciel Kancelarii Leszek Chmielewski to doświadczony radca prawny z ponad 20-letnią praktyką w PZP.

Wieloletnie doświadczenie nabyte po stronie wykonawców i zamawiających, umożliwia nam świadczenie wysokiej jakości usług. Kancelaria zamówienia publiczne: Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna. Więcej na ten temat: ZESPÓŁ KANCELARII

prawnik zamówienia publiczne, odwołanie do kio, wygrany przetarg

WYGRANY PRZETARG

Strategia działania w celu wygrania przetargu jest dla wykonawcy niezwykle istotna – pomagamy ją opracować. Poprzedza ją analiza dokumentacji przetargowej, badanie ofert konkurencyjnych, weryfikacja pozycji wykonawcy i możliwości w zakresie środków odwoławczych. 

Sporządzamy pisma i wnioski do Zamawiającego, zapytania do treści SWZ, informacje o nieprawidłowościach w postępowaniu i ofertach konkurencyjnych, odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty, odpowiedzi na wezwania dotyczące rażąco niskiej ceny i inne. Przygotowujemy umowy konsorcjum, pełnomocnictwa konsorcjalne, uzgodnienia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi w konsorcjum, pomagamy sporządzić wymagane oświadczenia. Prawnik zamówienia publiczne: nawiąż współpracę z kancelarią, a pomożemy twojej firmie wygrać przetarg.

kancelaria zamówienia publiczne, prawnik zamówienia publiczne, obsługa prawna przetargów

PROWADZENIE POSTĘPOWANIA

Świadczymy pomocnicze działania zakupowe na rzecz zamawiającego: przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomoc w wyborze trybu, wsparcie komisji przetargowej (doradztwo). Kompleksowa obsługa zamówień publicznych.

Sporządzanie dokumentacji przetargowej: (SWZ, projekt umowy itp.), korespondencja z wykonawcami (zapytania, wezwania, odpowiedzi na pytania wykonawców), regulaminów udzielania zamówień publicznych i innych aktów wewnętrznych związanych z działaniami zakupowymi. Przygotowujemy projekty pism, doradzamy zamawiającym w zakresie formalnoprawnym. Prowadzimy szkolenia zamknięte dla pracowników i kadry zarządzającej zamawiającego.

Odwołanie do KIO

ODWOŁANIE DO KIO

Dzięki licznym sukcesom w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO) pomogliśmy wykonawcom wygrać przetargi o wielomilionowych wartościach. Wybierając kancelarię Chmielewski & Partnerzy możesz się spodziewać, że skierowany do twojej obsługi prawnik zamówienia publiczne zna i jest na bieżąco z aktualnym orzecznictwem.

Sporządzamy odwołanie do KIO, przystąpienie do odwołania, skargę na orzeczenie KIO do Sądu Okręgowego. Kancelaria zamówienia publiczne: Świadczymy reprezentację wykonawcy przed KIO. Analizujemy zasadność wnoszenia środków odwoławczych i opracowujemy strategię dla klienta w danym postępowaniu. Zamówienia publiczne Kancelaria Chmielewski traktuje jako najważniejszą specjalizację. Klientów kancelarii obsługują prawnicy z wieloletnim doświadczeniem przed KIO.

Zobacz więcej na ten temat: Odwołanie do KIO w Kancelarii Prawnej Chmielewski & Partnerzy

Odwołanie do KIO, prawo budowlane, obsługa prawna firm, prawnik dla firm

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Wsparcie wykonawców i zamawiających w sporach dotyczących wykonania umowy w zamówieniach publicznych, w tym naliczenia kar umownych i roszczeń z gwarancji i rękojmi. Reprezentacja przed sądem. Udział w negocjacjach z zamawiającymi i wykonawcami, udział z głosem doradczym w odprawach i naradach, przygotowanie wzoru ugody.

Gdy konieczna jest zmiana umowy w zamówieniach publicznych, świadczymy doradztwo prawne, przygotowujemy i opiniujemy projekty aneksów. Pomagamy sporządzić wniosek o waloryzację umowy w zamówieniach publicznychObsługa zamówień publicznych nie jest zadaniem łatwym i łączy się z ryzykiem. Radca prawny zamówienia publiczne: kancelaria świadczy wsparcie dla zamawiających podczas kontroli z Urzędu Zamówień Publicznych i innych.