ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W CHMIELEWSKI & PARTNERZY KANCELARIA PRAWNA

Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna to jedna z nielicznych firm prawniczych na rynku polskim, dla których zamówienia publiczne od lat stanowią główną specjalizację działalności. Poprzez skuteczne projekty pism i reprezentację w KIO doprowadziliśmy do uzyskania przez naszych klientów kontraktów o wielomilionowych wartościach. Kancelaria zamówienia publiczne

Prawnicy Kancelarii Chmielewski & Partnerzy od lat skutecznie reprezentują klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Właściciel Kancelarii Leszek Chmielewski to doświadczony radca prawny z ponad 18-letnią praktyką w PZP. Wieloletnie doświadczenie nabyte po stronie wykonawców i zamawiających, umożliwia nam świadczenie wysokiej jakości usług. Więcej na ten temat: ZESPÓŁ KANCELARII

odwołanie do KIO prawnik

Dzięki licznym sukcesom w Krajowej Izbie Odwoławczej pomogliśmy wykonawcom wygrać przetargi o wielomilionowych wartościach. 

 • Odwołanie do KIO, przystąpienie, reprezentacja wykonawcy
 • Sporządzanie skarg na orzeczenia KIO do Sądu Okręgowego
 • Prawnicy z wieloletnim doświadczeniem przed KIO

Zobacz więcej na ten temat: Odwołanie do KIO w Kancelarii Prawnej Chmielewski & Partnerzy

sporządzanie swz
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomoc w wyborze trybu, wsparcie komisji przetargowej (doradztwo);
 • Sporządzanie dokumentacji przetargowej (SWZ, projekt umowy itp.), korespondencja z wykonawcami (zapytania, wezwania, odpowiedzi na pytania wykonawców);
 • Sporządzanie regulaminów udzielania zamówień publicznych. Szkolenia zamknięte dla pracowników i kadry zarządzającej.
kancelaria zamówienia publiczne
 • Opracowanie strategii działania w celu wygrania przetargu, analiza dokumentacji przetargowej, badanie ofert konkurencyjnych;
 • Pisma i wnioski do Zamawiającego, zapytania do treści SWZ, odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty, dotyczące rażąco niskiej ceny i inne;
 • Umowy konsorcjum, pełnomocnictwa konsorcjalne, uzgodnienia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi w konsorcjum.
proces inwestycyjny
 • Wsparcie w sporach dotyczących wykonania, naliczenia kar umownych i roszczeń z gwarancji i rękojmi, reprezentacja przed sądem;
 • Udział w negocjacjach z zamawiającymi i wykonawcami, udział z głosem doradczym w odprawach i naradach;
 • Zmiana umowy w zamówieniach publicznych: doradztwo prawne, projekty aneksów;
 • Wsparcie podczas kontroli z Urzędu Zamówień Publicznych i innych.

W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH