WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI SZKOLENIOWYMI

Radca Prawny Leszek Chmielewski prowadzi szkolenia organizowane przez zewnętrzne firmy szkoleniowe, jako trener zamówień publicznych. Jako wieloletni praktyk oferuje uczestnikom szkolenia wiedzę na wysokim, profesjonalnym poziomie, popartą informacjami i przykładami o charakterze praktycznym.  Oferta obejmuje szkolenia z zamówień publicznych:

  • szkolenie w miejscu wskazanym przez firmę szkoleniową;
  • możliwość zlecenia szkolenia z wybranych zagadnień i pod kątem określonych branż;
  • możliwość wystawienia certyfikatów ukończenia szkolenia.

W celu nawiązania współpracy w powyższym zakresie prosimy o kontakt: biuro@kancelariachmielewski.pl

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE TEMATY SZKOLEŃ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: SZKOLENIE OGÓLNE

Prawo zamówień publicznych dla początkujących / dla praktyków (nowelizacje, udzielanie zamówień publicznych udział w postępowaniach, elektronizacja zamówień publicznych). RODO w zamówieniach publicznych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA USŁUGI IT

Udzielanie zamówień publicznych na usługi informatyczne, oprogramowanie i dostawę sprzętu informatycznego.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

Udzielanie zamówień na roboty budowlane, szczególne wymogi i uwarunkowania po nowelizacji, wykonawcy i podwykonawcy, sporządzanie SIWZ, realizacja zamówienia.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA BADANIA NAUKOWE

Udzielanie zamówień w instytutach badawczych, szkolnictwie. PZP w realizacji prac badawczo – rozwojowych – szczególne uwarunkowani i możliwości.

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna prowadzi na zlecenie klientów szkolenia wewnętrzne z zamówień publicznych, dedykowane dla kadry zarządzajacej oraz pracowników wykonawców i zamawiających.

  • szkolenie w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, na terenie całej Polski (w przypadku szkoleń poza Warszawą i najbliższymi okolicami, do ceny doliczane są koszty transportu i ew. zakwaterowania);
  • szkolenia organizowane są na zlecenie klienta zwykle najszybciej w terminie ok. 7-14 dni od zlecenia;
  • możliwość zlecenia szkolenia z wybranych zagadnień i pod kątem określonych branż  i dopasowania szkolenia do potrzeb klienta;
  • przygotowanie materiałów informacyjnych;
  • szkolenia jedno-, dwu- i trzydniowe; szkolenia zamówienia publiczne
  • uczestniczy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.