WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI SZKOLENIOWYMI

Leszek Chmielewski prawnik zamówienia publiczne

Radca Prawny Leszek Chmielewski prowadzi szkolenia organizowane przez zewnętrzne firmy szkoleniowe, jako trener zamówień publicznych. Jako wieloletni praktyk oferuje uczestnikom szkolenia wiedzę na wysokim, profesjonalnym poziomie, popartą informacjami i przykładami o charakterze praktycznym.  Oferta obejmuje szkolenia z zamówień publicznych:

  • szkolenie w miejscu wskazanym przez firmę szkoleniową;
  • możliwość zlecenia szkolenia z wybranych zagadnień i pod kątem określonych branż;
  • możliwość wystawienia certyfikatów ukończenia szkolenia.

W celu nawiązania współpracy w powyższym zakresie prosimy o kontakt: biuro@kancelariachmielewski.pl

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE TEMATY SZKOLEŃ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: SZKOLENIE OGÓLNE

Prawo zamówień publicznych dla początkujących / dla praktyków (nowelizacje, udzielanie zamówień publicznych udział w postępowaniach, elektronizacja zamówień publicznych). RODO w zamówieniach publicznych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA USŁUGI IT

Udzielanie zamówień publicznych na usługi informatyczne, oprogramowanie i dostawę sprzętu informatycznego.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

Udzielanie zamówień na roboty budowlane, szczególne wymogi i uwarunkowania po nowelizacji, wykonawcy i podwykonawcy, sporządzanie SIWZ, realizacja zamówienia.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA BADANIA NAUKOWE

Udzielanie zamówień w instytutach badawczych, szkolnictwie. PZP w realizacji prac badawczo – rozwojowych – szczególne uwarunkowani i możliwości.

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna prowadzi na zlecenie klientów szkolenia wewnętrzne z zamówień publicznych, dedykowane dla kadry zarządzajacej oraz pracowników wykonawców i zamawiających.

  • szkolenie w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, na terenie całej Polski (w przypadku szkoleń poza Warszawą i najbliższymi okolicami, do ceny doliczane są koszty transportu i ew. zakwaterowania);
  • szkolenia organizowane są na zlecenie klienta zwykle najszybciej w terminie ok. 7-14 dni od zlecenia;
  • możliwość zlecenia szkolenia z wybranych zagadnień i pod kątem określonych branż  i dopasowania szkolenia do potrzeb klienta;
  • przygotowanie materiałów informacyjnych;
  • szkolenia jedno-, dwu- i trzydniowe; szkolenia zamówienia publiczne
  • uczestniczy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.