Obsługa prawna firm: Oferujemy szeroki wachlarz usług prawnych dla dużych spółek kapitałowych i firm z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie umożliwia nam wspieranie klientów nawet  w najbardziej nietypowych i skomplikowanych sytuacjach prawnych. Sprawdź jak możemy pomóc twojej firmie:

ROZPOCZNIJ Z NAMI DZIAŁALNOŚĆ

Usługi prawne dla nowych firm: zakładanie spółek, pomoc w wyborze optymalnej formy działalności, przekształcenia. Obsługa prawna firm w początkowym stadium istnienia i w trakcie przekształceń. Pomoc w przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.

DORADZTWO BIEŻĄCE - BUSINESS CONSULTING

Bieżące doradztwo prawne, porady prawne, opinie. Obsługa prawna firm świadczona jest zdalnie (mail telefon), lub bezpośrednio (spotkania w kancelarii i w siedzibie klienta). Możliwość dostosowania godzin obsługi do zapotrzebowania klienta.

WSPARCIE ORGANÓW SPÓŁEK

Obsługa prawna organów spółek, przygotowywanie projektów dokumentów (uchwał, sprawozdań, itp.), udział w posiedzeniach (zgromadzeniach) organów. Doradztwo bieżące w kwestiach formalnoprawnych na linii zarząd-spółka, wsparcie w sprawach dotyczących wspólników.

PRAWNIK DLA BRANŻY TECHNICZNEJ

Specjalistyczne wsparcie prawne dla firm z branż technicznych i technologicznie wyspecjalizowanych: budownictwo, IT, wyrobów medycznych, architektów, innych producentów, dostawców i usługodawców. Pomoc w kwestiach dotyczących odpowiedzialności kontraktowej i gwarancyjnej, doradztwo. 

WSPARCIE W OTOCZENIU BIZNESOWYM

Doradztwo prawne i udział w negocjacjach z kontrahentami, klientami i pracownikami. Wsparcie w sporach, negocjowanie kontraktów i ugód. Sporządzanie umów i kontraktów. Możliwość udziału prawnika w spotkaniach i posiedzeniach.

REPREZENTACJA PRZED INSTYTUCJAMI

Reprezentacja przed sądami powszechnymi,, jednostaki administracji publicznej, jednostkami samorządowymi, organami odwoławczymi i innymi instytucjami. Pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji.

prawnik-warszawa

Elastyczne formy rozliczeń:

  • ryczałtowe;
  • ryczałtowe z limitem godzin;
  • godzinowe;
  • godzinowe z limitem stawki (fee-cap).