OBSŁUGA PRAWNA FIRM: SPÓŁKI KAPITAŁOWE I SEKTOR MŚP

  • Zakładanie spółek, pomoc w wyborze optymalnej formy działalności, przekształcenia. Obsługa prawna firm.

  • Bieżące doradztwo prawne, porady prawne, opinie. Obsługa prawna firm świadczona również zdalnie i online. Prawnik business consulting.

  • Doradztwo prawne i udział w negocjacjach z kontrahentami, klientami i pracownikami. Wsparcie w sporach, negocjowanie kontraktów i ugód. Sporządzanie umów i kontraktów.

  • Obsługa prawna organów spółek, przygotowywanie projektów dokumentów, udział w posiedzeniach.

  • Wsparcie firm z branż technicznych i technologicznie wyspecjalizowanych: budownictwo, IT, wyrobów medycznych, innych producentów i dostawców.

  • Pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji. Reprezentacja przed jednostkami samorządowymi, sądami powszechnymi i innymi instytucjami.

Elastyczne formy rozliczeń: ryczałtowe, ryczałtowe z limitem godzin, godzinowe, godzinowe z limitem stawki (fee-cap).