OBSŁUGA PRAWNA FIRM

KANCELARIA DLA BIZNESU

Obsługa prawna firm: Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna świadczy usługi prawne dla spółek kapitałowych. Świadczymy pomoc prawną również dla firm z sektora MŚP. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie umożliwia nam wspieranie klientów w bieżącej działalności biznesowej. Pomagamy rozwijać biznes, rozumiemy potrzeby przedsiębiorców. Kancelaria prawo gospodarcze: dołącz do grona naszych usatysfakcjonowanych klientów.

JAK MOŻEMY POMÓC

W naszej ofercie znajdują się między innymi:

  • obsługa prawna firmy, bieżące doradztwo;
  • sporządzenie i analiza umów, uchwał i innych dokumentów;
  • udział prawnika w negocjacjach handlowych, reprezentacja w sądzie.

Sprawdź jak możemy pomóc twojej firmie.

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ:

kancelaria prawo gospodarcze, obsługa prawna firm, prawnik prawo gospodarcze, obsługa prawna spółek, prawnik dla firm, prawnik spółki, prawnik prawo handlowe

PRAWNIK DLA FIRM

Bieżące doradztwo prawne dla firm, porady prawne, opinie prawne. Obsługa prawna spółki świadczona zdalnie lub bezpośrednio (spotkania w kancelarii i w siedzibie klienta, porady telefoniczne i mailowe). Możliwość dostosowania godzin obsługi do zapotrzebowania klienta. Obsługa organów spółki z o.o. Kancelaria prawo gospodarcze.

Warszawa to miasto przedsiębiorców, więc jako kancelaria prawna w Warszawie oferujmy firmom optymalne rozwiązanie: zewnętrzna obsługa prawna. Korzystając z naszych usług, spółka nie musi zatrudniać prawnika na etacie. Takie rozwiązanie jest korzystne dla firm, które cenią sobie dyspozycyjność prawnika, doradztwo prawne z wielu dziedzin i niższe koszty obsługi prawnej.

Wybierając naszą kancelarię masz do dyspozycji prawników licznych specjalizacji w zależności od potrzeb, w przypadku nieobecności zastępuje ich inna osoba, a płacisz tylko za faktycznie wykorzystany czas obsługi prawnej, nie za przestoje. Prawnik przedsiębiorcy dba o to, by jego klient prowadził działalność bez przeszkód prawnych.

Odwołanie do KIO, prawo budowlane, obsługa prawna firm, prawnik dla firm

OBSŁUGA PRAWNA FIRM Z LICZNYCH BRANŻ

Cenimy branże techniczne: nasze doświadczenie obejmuje obsługę prawną spółek kapitałowych branży energetycznej, budowlanej, dostawców. Do naszych klientów zaliczają się spółki branży, transportu szynowego, dostawcy automatyki budynków, dystrybutorzy  oprogramowania i sprzętu do automatycznej identyfikacji, producent i dystrybutor przenośnych komputerów przemysłowych, producent oprogramowania IT, dystrybutor aparatury analitycznej (technik spektroskopowych, analizy pierwiastkowej, chromatograficznych oraz spektrometrii mas), dystrybutor urządzeń medycznych, producenci urządzeń laboratoryjnych.

Obsługujemy także spółki z branży gastronomicznej, spółki consultingowe, IT i nowych technologii. Prawnik dla firm pomoże w sprawach związanych z bieżącą działalnością, uzyskaniem koncesji, analizą przepisów branżowych. Świadczymy doradztwo doraźne również dla tych podmiotów, które na co dzień obsługuje prawnik spółki, lecz potrzebują konsultacji w dodatkowym zakresie.

kancelaria zamówienia publiczne, prawnik zamówienia publiczne, obsługa prawna przetargów

REPREZENTACJA W SĄDZIE I URZĘDZIE

Reprezentacja przed sądami powszechnymi, jednostkami administracji publicznej, jednostkami samorządowymi, organami odwoławczymi i innymi instytucjami. Reprezentacja przed Krajową izbą odwoławczą. Porady prawne przy uzyskaniu koncesji i zezwoleń. Prawnik przedsiębiorcy reprezentuje firmę przed sądami powszechnymi, organami odwoławczymi i urzędami.

Kancelaria prawo gospodarcze, obsługa prawna spółek w sprawa formalnych: przekształcenia spółek, obsługa prawna organów spółek, projekty uchwał, regulaminy wewnętrzne, negocjacje z pracownikami i związkami zawodowymi, kontakty menedżerskie. Prawnik prawo handlowe. Doradztwo na rzecz wspólników spółek, konsultacje przy zmianach kapitału zakładowego i zbyciu udziałów.

Windykacja należności – sądowa i przedsądowa, wezwania do zapłaty, pozew o zapłatę, nakaz zapłaty, zabezpieczenie na majątku dłużnika. Prawnik prawo gospodarcze: postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, wniosek o upadłość.

Odwołanie do KIO

UMOWY

Sporządzanie i sprawdzanie umów z kontrahentami, umowy z podwykonawcami. Umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa dostawy, umowa o roboty budowlane, umowa na usługi, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa wdrożeniowa, umowa licencyjna i wiele innych.

Kancelaria przygotowuje projekty umów, wzory umów, które firma może wykorzystać w bieżącej działalności. Sporządzamy również kontrakty „szyte na miarę”, na potrzeby konkretnej transakcji. oferujemy także sprawdzenie umowy i wprowadzenie w niej zmian. 

Oferujemy doradztwo w toku realizacji kontraktu, weryfikujemy możliwości wprowadzenia zmian: aneks do umowy, waloryzacja umowy, zmiana zakresu umowy, zmiana wynagrodzenia, zmiana terminu realizacji umowy. Analizujemy możliwość wypowiedzenia umowy, lub odstąpienia od umowy, ryzyko naliczenia kar umownych. Kary umowne za opóźnienie, kary umowne za zwłokę, kary umowne za nienależyte wykonanie. 

Jako kancelaria wyspecjalizowana m.in. w prawie autorskim i prawie nowych technologii (umowy w IT), zadbamy o to, by w twojej umowie znalazły się odpowiednie postanowienia o przeniesienia praw autorskich, licencyjne i wdrożeniowe. 

DOBIERZ FORMĘ ROZLICZEŃ

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Odpowiednie gdy dokładny zakres obsługi prawnej (godzinowy, ilościowy) jest z góry znany. Często stosowane dla doraźnych porad prawnych, analizy umów, stałej obsługi prawnej, lub prowadzenia konkretnej sprawy w sądzie.

Stała, niezmienna opłata za okres lub za całość prowadzenia sprawy. Ryczałt z limitem godzin to stała opłata okresowa do określonego limitu godzin obsługi w danym okresie. Gwarancja niezmienności kosztu obsługi prawnej. W niektórych sprawach istnieje możliwość uzgodnienia niższego wynagrodzenia początkowego i dodatkowej premii za sukces (success fee). 

WYNAGRODZENIE GODZINOWE

Odpowiednie gdy dokładny zakres obsługi prawnej nie jest znany, a także gdy nie jest stały (np. w każdym miesiącu firma potrzebuje innego zakresu obsługi). Im więcej godzin obsługi, tym niższą stawkę może zaoferować kancelaria. Idealne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które z usług prawnych korzystają rzadziej.

Opłata za każdą godzinę usług prawnych, opłata okresowa na podstawie ilości godzin wykorzystanych w danym okresie. Wynagrodzenie godzinowe z limitem (cap fee): opłata za każdą godzinę usług prawnych, jednak do kwoty ustalonego limitu (np. miesięcznego).