Obsługa prawna firm

kancelaria dla biznesu

Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna świadczy obsługę prawną firm z sektora MŚP oraz dużych spółek kapitałowych. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie umożliwia nam wspieranie klientów w bieżącej działalności biznesowej. Dołącz do grona naszych usatysfakcjonowanych klientów. 

jak możemy pomóc

Obsługa prawna firm, bieżące doradztwo. Sporządzenie i analiza umów, wsparcie w negocjacjach, sporządzanie uchwał, regulaminów i innych dokumentów. Wsparcie w zakresie Compliance, procedur AML, RODO. Reprezentacja w sądzie i przed organami odwoławczymi.

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Stała, niezmienna opłata za okres lub za całość prowadzenia sprawy. Gwarancja niezmienności kosztu obsługi prawnej. W niektórych sprawach istnieje możliwość uzgodnienia niższego wynagrodzenia początkowego i dodatkowej premii za sukces (success fee). 

Możliwe gdy zakres obsługi prawnej jest z góry znany. Często stosowane dla porad prawnych, analizy umów, stałej obsługi prawnej, lub prowadzenia konkretnej sprawy w sądzie.

wynagrodzenie godzinowe

Opłata okresowa w oparciu o ilość godzin wykorzystanych w danym okresie.

Odpowiednie gdy dokładny zakres obsługi prawnej nie jest znany, lub gdy nie jest stały (np. w każdym miesiącu Klient potrzebuje innego zakresu obsługi). Im więcej godzin obsługi prawnej, tym niższą stawkę może zaoferować Kancelaria. Idealne dla  Klientów, które z usług prawnych korzystają doraźnie.

PRAWNIK DLA FIRM

Kancelaria prawa gospodarczego: bieżące doradztwo prawne dla firm, porady prawne i opinie prawne. Obsługa prawna firm świadczona zdalnie lub bezpośrednio (spotkania w kancelarii i w siedzibie Klienta, porady telefoniczne i mailowe, wideokonferencje). Możliwość dostosowania godzin obsługi do potrzeb klienta. Obsługa organów spółki z o.o., wsparcie działów operacyjnych i administracyjnych.

Warszawa to miasto przedsiębiorców. Jako wyspecjalizowana kancelaria prawna w Warszawie oferujmy firmom zewnętrzną obsługę prawną. Korzystając z naszych usług, spółka ma dostęp do prawników z wielu specjalizacji bez konieczności zatrudniania rozbudowanego zespołu. Prawnik przedsiębiorcy dba o to, by jego klient prowadził działalność bez przeszkód prawnych.

Zalety zewnętrznej obsługi prawnej:

  • dyspozycyjność: profesjonalny zespół do dyspozycji Klienta;
  • niższe koszty: atrakcyjna stawka dla stałych Klientów;
  • wiele specjalizacji w jednej Kancelarii.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM Z LICZNYCH BRANŻ

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spółek kapitałowych w branżach technicznych: energetycznej, budowlanej, dostaw urządzeń i oprogramowania.

Wśród Klientów Kancelarii znaleźli się m.in. dystrybutorzy  oprogramowania i sprzętu do automatycznej identyfikacji, spółki branży transportu szynowego, dostawcy automatyki budynków, producent i dystrybutor przenośnych komputerów przemysłowych, producenci oprogramowania IT, dystrybutor aparatury analitycznej (technik spektroskopowych, analizy pierwiastkowej, chromatograficznych oraz spektrometrii mas), dystrybutorzy urządzeń medycznych, producenci urządzeń laboratoryjnych. 

Kancelaria obsługiwała także spółki z branży gastronomicznej, spółki consultingowe, IT i nowych technologii. Prawnik dla firm pomoże w sprawach związanych z bieżącą działalnością, uzyskaniem koncesji, analizą przepisów branżowych. Świadczymy również wyspecjalizowane doradztwo doraźne dla wewnętrznych zespołów prawnych (in-house).

REPREZENTACJA W SĄDZIE I URZĘDZIE

Prawnik przedsiębiorcy reprezentuje firmę przed sądami powszechnymi, organami odwoławczymi i urzędami:

  • reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
  • reprezentacja przed jednostkami administracji publicznej, jednostkami samorządowymi, organami odwoławczymi i innymi instytucjami;
  • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • porady prawne przy uzyskaniu koncesji i zezwoleń. 

Doradztwo w sprawach z zakresu roszczeń kontraktowych, realizacji inwestycji, prawa pracy (w tym negocjacje z pracownikami i związkami zawodowymi). Wspieramy firmy w windykacji należności (sądowej i przedsądowej): wezwania do zapłaty, pozew o zapłatę, nakaz zapłaty, zabezpieczenie na majątku dłużnika.

UMOWY

Sporządzanie i weryfikacja umów z kontrahentami, podwykonawcami, pracownikami: umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa dostawy, umowa o roboty budowlane, umowa na usługi, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa wdrożeniowa, umowa licencyjna, kontrakt menedżerski i wiele innych.

Kancelaria przygotowuje projekty indywidualne i szablonowe wzory umów, które firma może wykorzystać w bieżącej działalności. Doradztwo w toku realizacji kontraktu, zmiana umowy: aneks do umowy, waloryzacja umowy, zmiana wynagrodzenia, zmiana terminu realizacji umowy. Analiza możliwości wypowiedzenia umowy, lub odstąpienia od umowy, ryzyko naliczenia kar umownych  Kancelaria wyspecjalizowana jest m.in. w prawie autorskim i prawie nowych technologii (umowy w IT), postanowienia o przeniesienia praw autorskich, licencyjne, lub wdrożeniowe.