OBSŁUGA PRAWNA FIRM

KANCELARIA DLA BIZNESU

Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna świadczy obsługę prawną firm z sektora MŚP oraz większych spółek kapitałowych. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie umożliwia nam wspieranie klientów w bieżącej działalności biznesowej. Kancelaria specjalizuje się w prawie gospodarczym: obsłudze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych. Dołącz do grona naszych usatysfakcjonowanych klientów. 

JAK MOŻEMY POMÓC

 • obsługa prawna firmy, bieżące doradztwo;
 • sporządzenie i analiza umów, wsparcie w negocjacjach;
 • sporządzanie uchwał, regulaminów i innych dokumentów;
 • wsparcie w zakresie Compliance, procedur AML, RODO;
 • reprezentacja w sądzie i przed organami odwoławczymi.

Sprawdź jak możemy pomóc twojej firmie.

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ:

kancelaria prawo gospodarcze, obsługa prawna firm, prawnik prawo gospodarcze, obsługa prawna spółek, prawnik dla firm, prawnik spółki, prawnik prawo handlowe

PRAWNIK DLA FIRM

Oferta kancelarii prawa gospodarczego: bieżące doradztwo prawne dla firm, porady prawne i opinie prawne. Obsługa prawna spółki świadczona zdalnie lub bezpośrednio (spotkania w kancelarii i w siedzibie Klienta, porady telefoniczne i mailowe, wideokonferencje). Możliwość dostosowania godzin obsługi do potrzeb klienta. Obsługa organów spółki z o.o., wsparcie działów operacyjnych i administracyjnych.

Warszawa to miasto przedsiębiorców, więc jako wyspecjalizowana kancelaria prawna w Warszawie oferujmy firmom efektywną zewnętrzną obsługę prawną. Korzystając z naszych usług, spółka ma dostęp do prawników z wielu specjalizacji bez konieczności zatrudniania rozbudowanego zespołu. Prawnik przedsiębiorcy dba o to, by jego klient prowadził działalność bez przeszkód prawnych.

Zalety zewnętrznej obsługi prawnej:

 • dyspozycyjność: profesjonalny zespół do dyspozycji klienta;
 • niższe koszty: klient płaci tylko za zlecony czas obsługi prawnej;
 • szersza specjalizacja: dostępność specjalistów z licznych dziedzin prawa.
Odwołanie do KIO, prawo budowlane, obsługa prawna firm, prawnik dla firm

OBSŁUGA PRAWNA FIRM Z LICZNYCH BRANŻ

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spółek kapitałowych w branżach technicznych: energetycznej, budowlanej, dostaw urządzeń i oprogramowania.

Wśród Klientów kancelarii znalazły się m.in. dystrybutorzy  oprogramowania i sprzętu do automatycznej identyfikacji, spółki branży transportu szynowego, dostawcy automatyki budynków, producent i dystrybutor przenośnych komputerów przemysłowych, producenci oprogramowania IT, dystrybutor aparatury analitycznej (technik spektroskopowych, analizy pierwiastkowej, chromatograficznych oraz spektrometrii mas), dystrybutorzy urządzeń medycznych, producenci urządzeń laboratoryjnych.

Kancelaria obsługiwała także spółki z branży gastronomicznej, spółki consultingowe, IT i nowych technologii. Prawnik dla firm pomoże w sprawach związanych z bieżącą działalnością, uzyskaniem koncesji, analizą przepisów branżowych. Świadczymy również wyspecjalizowane doradztwo doraźne również dla wewnętrznych zespołów prawnych (in-house).

kancelaria zamówienia publiczne, prawnik zamówienia publiczne, obsługa prawna przetargów

REPREZENTACJA W SĄDZIE I URZĘDZIE

Prawnik przedsiębiorcy reprezentuje firmę przed sądami powszechnymi, organami odwoławczymi i urzędami:

 • reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
 • reprezentacja przed jednostkami administracji publicznej, jednostkami samorządowymi, organami odwoławczymi i innymi instytucjami;
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • porady prawne przy uzyskaniu koncesji i zezwoleń. 

Kancelaria świadczy obsługę prawną spółek w licznych obszarach, które mogą generować potrzebę reprezentacji procesowej lub przed organami administracji: doradztwo w sprawach roszczeń kontraktowych i prowadzenia inwestycji, z zakresu prawa pracy (w tym negocjacje z pracownikami i związkami zawodowymi), na rzecz organów i  wspólników spółek, konsultacje przy zmianach kapitału zakładowego i zbyciu udziałów. 

Wspieramy firmy w windykacji należności (sądowej i przedsądowej): wezwania do zapłaty, pozew o zapłatę, nakaz zapłaty, zabezpieczenie na majątku dłużnika. Prawnik doradza nie tylko w zakresie prawa  handlowego, ale też  postępowań upadłościowych (wniosek o upadłość) i restrukturyzacyjnych.

Odwołanie do KIO, samooczyszczenie

UMOWY

Sporządzanie i weryfikacja umów z kontrahentami, podwykonawcami, pracownikami: umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa dostawy, umowa o roboty budowlane, umowa na usługi, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa wdrożeniowa, umowa licencyjna, kontrakt menedżerski i wiele innych.

Kancelaria przygotowuje projekty indywidualne (na potrzeby konkretnej transakcji), jak i szablonowe wzory umów, które firma może wykorzystać w bieżącej działalności. 

Oferujemy doradztwo w toku realizacji kontraktu, weryfikujemy możliwości wprowadzenia zmian: aneks do umowy, waloryzacja umowy, zmiana zakresu umowy, zmiana wynagrodzenia, zmiana terminu realizacji umowy. Analizujemy możliwość wypowiedzenia umowy, lub odstąpienia od umowy, ryzyko naliczenia kar umownych (za opóźnienie,  zwłokę lub nienależyte wykonanie itp.). 

Kancelaria wyspecjalizowana m.in. w prawie autorskim i prawie nowych technologii (umowy w IT), zadba o to, by w umowie Klienta znalazły się odpowiednie postanowienia o przeniesienia praw autorskich, licencyjne, lub wdrożeniowe. 

DOBIERZ FORMĘ ROZLICZEŃ

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Można je zastosować, gdy dokładny zakres obsługi prawnej (godzinowy, ilościowy) jest z góry znany. Często stosowane dla drobnych porad prawnych, analizy umów, stałej obsługi prawnej, lub prowadzenia konkretnej sprawy w sądzie.

Stała, niezmienna opłata za okres lub za całość prowadzenia sprawy. Ryczałt z limitem godzin to stała opłata okresowa do określonego limitu godzin obsługi w danym okresie. Gwarancja niezmienności kosztu obsługi prawnej. W niektórych sprawach istnieje możliwość uzgodnienia niższego wynagrodzenia początkowego i dodatkowej premii za sukces (success fee). 

WYNAGRODZENIE GODZINOWE

Najwygodniejsze gdy dokładny zakres obsługi prawnej nie jest znany, a także gdy nie jest stały (np. w każdym miesiącu firma potrzebuje innego zakresu obsługi). Im więcej godzin obsługi prawnej, tym niższą stawkę może zaoferować kancelaria. Idealne dla  przedsiębiorstw, które z usług prawnych korzystają doraźnie.

Opłata za każdą godzinę usług prawnych – opłata okresowa na podstawie ilości godzin wykorzystanych w danym okresie. Wynagrodzenie godzinowe z limitem (cap fee): opłata za każdą godzinę usług prawnych, jednak do kwoty ustalonego limitu (np. miesięcznego).