Prawo nieruchomości

Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna wspiera Klientów indywidualnych i komercyjnych w sprawach dotyczących zarządzania i obrotu nieruchomościami. Prawnicy Kancelarii świadczą doradztwo prawne dotyczące m.in. własności, stanu prawnego nieruchomości, a także przygotowania i przebiegu inwestycji i transakcji na rynku nieruchomości. Kancelaria współpracuje z biurami pośrednictwa sprzedaży, deweloperami, inwestorami i nabywcami. Sprawdź jak prawnik ds. nieruchomości może pomóc w twojej transakcji lub inwestycji.

NIERUCHOMOŚĆ JAKO INWESTYCJA
(PROPERTY INVESTMENT)

Doradztwo transakcjach obrotu nieruchomościami (share deal, asset deal) i ich komercjalizacji. Wsparcie podczas negocjacji, sporządzanie dokumentów transakcyjnych.

Kancelaria Chmielewski & Partnerzy obsługiwała transakcje nabycia gruntów inwestycyjnych w Warszawie o średniej wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

OBSŁUGA PRAWNA DEWELOPERÓW

Przygotowanie dokumentacji deweloperskiej, due dilligence nieruchomości. Doradztwo na etapie realizacji inwestycji, wsparcie w uzyskaniu decyzji administracyjnych. Reprezentacja w sporach z nabywcami i kontrahentami.

SPRZEDAŻ

Projekt umowy sprzedaży nieruchomości. Wsparcie podczas negocjacji oraz u notariusza. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości. Umowa depozytu notarialnego. Wady ukryte nieruchomości i wyłączenie rękojmi. Prawnik nieruchomości.

WYNaJEM

Sporządzenie i analiza umowy najmu nieruchomości. Najem komercyjny, umowa najmu mieszkania, umowa najmu powierzchni komercyjnej. Pomoc w sporach z najemcami i wynajmującymi. Umowa najmu okazjonalnego. Prawa lokatorów.

ZASIEDZENIE

Reprezentacja stron w negocjacjach i sporach dotyczących zasiedzenia nieruchomości, reprezentacją przed sądami wszystkich instancji. Analiza stanu prawnego. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI

Służebność, służebność przesyłu, hipoteka, ostrzeżenie w księdze wieczystej, zakaz zbywania, zabezpieczenie, dzierżawa, użytkowanie wieczyste. Kancelaria nieruchomości: pomoc w sprawach dotyczących prawa do nieruchomości.  

ANALIZA UMOWY DEWELOPERSKIEJ

Analiza umowy deweloperskiej, rezerwacyjnej, przedwstępnej, przeniesienia własności. Sporządzanie umów, analiza ryzyka, klauzule abuzywne.

poznaj ofertę analizy

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI I URZĘDAMI

Reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi (WSA, NSA), przed organami nadzoru budowlanego (PINB, WINB) i jednostkami samorządu terytorialnego. Radca prawny nieruchomości Warszawa.

AUDYT PRAWNY NIERUCHOMOŚCI
(DUE DILLIGENCE)

Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości. Szczególnie istotne znaczenie ma audyt prawny nieruchomości nabywanej na cele komercyjne lub inwestycyjne, a także od budzących wątpliwości sprzedających. Audyt jest wskazany gdy nieruchomość położona jest w pobliżu rezerwatów, obszarów specjalnych, zabytków, lub na terenie poprzemysłowym.

KANCELARIA POMOŻE USTALIĆ CZY:

  • nieruchomość jest obciążona hipoteką, zakazami lub ostrzeżeniami;
  • jest wysokie ryzyko roszczeń osób trzecich do nieruchomości;
  • możliwe jest korzystanie z nieruchomości w planowany przez Klienta sposób.