PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna wspiera Klientów we wszystkich sprawach dotyczących zarządzania i obrotu nieruchomościami. Prawnicy Kancelarii świadczą doradztwo prawne dotyczące m.in. własności, stanu prawnego nieruchomości, a także przygotowania i przebiegu inwestycji i transakcji na rynku nieruchomości. Kancelaria współpracuje z biurami pośrednictwa sprzedaży, deweloperami, inwestorami i nabywcami. Sprawdź jak prawnik ds. nieruchomości może pomóc w twojej transakcji lub inwestycji.

NIERUCHOMOŚĆ JAKO INWESTYCJA
(PROPERTY INVESTMENT)

Świadczymy doradztwo transakcjach obrotu nieruchomościami (share deal, asset deal) i ich komercjalizacji. Kancelaria wspiera Klientów podczas negocjacji, sporządza i weryfikuje projektów umów i innych dokumentów transakcyjnych. Kancelaria Chmielewski & Partnerzy obsługiwała transakcje nabycia gruntów inwestycyjnych w Warszawie o średniej wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

 

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK DEWELOPERSKICH

Przygotowanie i weryfikacja dokumentacji deweloperskiej, due dilligence nieruchomości, i wsparcie w transakcji zakupu i przygotowania gruntów pod inwestycję. Doradztwo na etapie realizacji inwestycji, wsparcie w uzyskaniu decyzji administracyjnych. Reprezentacja w sporach z nabywcami i kontrahentami.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Sporządzenie i analiza umowy sprzedaży nieruchomości. Wsparcie podczas negocjacji i u notariusza. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości. Umowa depozytu notarialnego. Wady ukryte nieruchomości i wyłączenie rękojmi. Prawnik nieruchomości.

UMOWA NAJMU NIERUCHOMOŚCI

Sporządzenie i analiza umowy najmu nieruchomości. Najem komercyjny, umowa najmu mieszkania, umowa najmu powierzchni. Pomoc w sporach z najemcami i wynajmującymi. Umowa najmu okazjonalnego. Prawa lokatorów.

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI

Reprezentacja stron w negocjacjach i sporach dotyczących zasiedzenia nieruchomości, reprezentacją przed sądem. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria nieruchomości: doradzamy prawnie w takich zagadnieniach, jak służebność, służebność przesyłu, hipoteka, ostrzeżenie w księdze wieczystej, zakaz zbywania, zabezpieczenia na nieruchomości, dzierżawa czy użytkowanie wieczyste. Pomagamy w zawiłych kwestiach dotyczących prawa do nieruchomości i własności. Radca prawny ds. nieruchomości w Warszawie i całym kraju. 

AUDYT PRAWNY NIERUCHOMOŚCI (DUE DILLIGENCE)

Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy planują nabycie lub najem nieruchomości. Szczególnie istotne znaczenie ma audyt prawny nieruchomości nabywanej na cele komercyjne lub inwestycyjne, a także od budzących wątpliwości sprzedających. Wskazany jest też gdy nieruchomość położona jest w pobliżu rezerwatów, obszarów specjalnych, zabytków, lub na terenie poprzemysłowym.

KANCELARIA POMOŻE USTALIĆ:
• czy nieruchomość jest obciążona hipoteką, zakazami lub ostrzeżeniami;
czy jest wysokie ryzyko roszczeń osób trzecich do nieruchomości;
czy sprzedający jest faktycznie jej właścicielem;
czy możliwe jest korzystanie z nieruchomości w planowany sposób.