Profesjonalna windykacja należności to skuteczne remedium na opóźnienia płatnicze, przysparzające problemów przedsiębiorcom niemal w każdej branży. Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna świadczy zarówno usługi dochodzenia roszczeń (finansowych i innych), jak i obrony przed roszczeniami. Proponujemy skuteczne rozwiązania, wsparcie i reprezentację Klienta w sporach o zapłatę.

ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI

Pomagamy klientom odzyskać należne im środki na etapie przedsądowym i w sądzie. Doradzamy wybór jak najszybszej i możliwie najskuteczniejszej drogi odzyskania należności, reprezentujemy klienta w sporze z dłużnikiem i wspieramy w trakcie negocjacji ewentualnej ugody. Windykacja należności z pomocą prawnika przebiegnie szybciej i sprawniej.

WEZWANIE DO ZAPŁATY

Doradzamy, reprezentujemy kleinta i sporządzamy właściwe dokumenty. Sporządzenie poprawnego wezwania do zapłaty, które umożliwi skuteczne dochodzenie roszczenia w sądzie, nastręcza wierzycielom sporo trudności. Zwykle błędnie określają wysokość roszczenia lub odsetek, pomijają niezbędne elementy wezwania lub doręczają je w nieprawidłowy sposób. Błąd na tym etapie może opóźnić odzyskanie należności. 

POZEW O ZAPŁATĘ

Sporządzenie i wniesienie pozwu o zapłatę, reprezentacja klienta na rozprawie w każdej instancji, uzyskanie prawomocnego wyroku do wykorzystania w windykacji komorniczej. Prawidłowe sporządzenie pozwu, oraz skierownie go do właściwego sądu, znacznie przyspiesza odzyskanie należności na drodze sądowej.

UGODA, NEGOCJACJE, CESJA DŁUGU

Reprezentacja kleinta w negocjacjach  z dłużnikami, doradztwo w zakresie ugód, umów cesji i umów ratalnych. Niekiedy najszybszym sposobem uzyskania zapłaty jest ugoda we właściwej formie, zawierająca odpowiednie postanowienia windykacyjne. 

ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI, DEPOZYTY

Doradztwo w zakresie możliwych sposobów zabezpieczenia płatności na czas sporu, aby uniemożliwić dłużnikowi ukrycie majątku i środków. Możliwość kancelaryjengo depozytu dla środków na czas sporu. 

OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY, OBRONA POZWANEGO

Sporządzanie i obrona sprzeciwów od nakazów zapłaty, zarzutów do nakazów zapłaty i innych odpowiedzi na pozew o zapłatę. Reprezentacja klienta przed sądem w każdej instancji. Doradztwo w zakresie skutecznej obrony przed powództwem o zapłatę. Ważne: właściwe postępowanie na tym etapie sporu  może ułatwić obronę przed egzekucją komorniczą. 

UGODA, NEGOCJACJE, CESJA DŁUGU, DEPOZYTY

Reprezentacja klienta w negocjacjach z wierzycielami, sporządzanie i negocjowanie układów i ugód,  doradztwo w zakresie komunikacji z wierzycielem i obrony majątku klienta przed zabepieczeniem. Odpowiedzi na wezwania do zapłaty. Możliwość depozytu kancelaryjnego środków na czas sporu.

UPADŁOŚĆ, POSTĘPOWANIA UKŁADOWE I SANACYJNE

Przygotowanie wniosków o upadłość, reprezentacja klienta w postępowaniu upadłościowym, układowym czy sanacyjnym. Doradztwo w zakresie restrukturyzacji. 
windykacja-naleznosci

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Ważne: obowiązują nowe zasady przedawnienia roszczeń. W lipcu 2018 r. w wyniku nowelizacji niektórych przepisów zmianie uległy terminy przedawnienia niektórych roszczeń oraz sposób ich obliczania. Nowy podstawowy termin przedawnienia to 6 lat. Termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie uległ zmianie i wynosi trzy lata. 

Obecnie wierzyciele mają o wiele mniej czasu na egzekwowanie płatności od osób fizycznych i ewentualne ugody w tym zakresie. Jest to istotne zwłaszcza dla przedsiębiorców, których klientami są osoby fizyczne – windykacja należności od tych osób powinna być podjęta jak najszybciej.

Kliknij aby uzyskać: Wiecej informacji na temat zmian terminów przedwanienia roszczeń.