WINDYKACJA – ODZYSKIWANIE DŁUGÓW

Windykacja należności, dochodzenie roszczeń, pozew o zapłatę, wezwanie do zapłaty, odzyskiwanie długów. Opóźnienia płatnicze, przysparzają problemów przedsiębiorcom niemal w każdej branży. Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna świadczy zarówno usługi dochodzenia roszczeń (finansowych i innych), jak i obrony przed roszczeniami. Proponujemy skuteczne rozwiązania, wsparcie i reprezentację klienta w sporach o zapłatę.

WEZWANIE DO ZAPŁATY

Przedsądowe wezwanie do zapłaty: sporządzenie poprawnego wezwania do zapłaty, które umożliwi skuteczne dochodzenie roszczenia w sądzie, nastręcza wierzycielom sporo trudności. Zwykle błędnie określają wysokość roszczenia lub odsetek, pomijają niezbędne elementy wezwania lub doręczają je w nieprawidłowy sposób. Błąd na tym etapie może opóźnić lub uniemożliwić odzyskanie należności. Prawnik sporządzi profesjonalne wezwanie do zapłaty i wyśle je z kancelarii. Otrzymanie wezwania do zapłaty z kancelarii prawnej często mobilizuje dłużnika do szybszej zapłaty. 

POZEW O ZAPŁATĘ

Sporządzenie i wniesienie pozwu o zapłatę, reprezentacja klienta na rozprawie w każdej instancji, uzyskanie prawomocnego wyroku do wykorzystania w windykacji komorniczej. Prawidłowe sporządzenie pozwu oraz wniesienie go do właściwego sądu znacznie przyspiesza odzyskanie należności na drodze sądowej. Prawnik pozew o zapłatę: radcowie prawni i adwokaci kancelarii maja wieloletnie doświadczenie w sądowym dochodzeniu roszczeń, również z wykorzystaniem takich instrumentów jak skarga pauliańska. Pomagamy uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym.

UGODA, NEGOCJACJE, CESJA DŁUGU

Pozasądowe odzyskiwanie należności: reprezentacja klienta w negocjacjach z dłużnikami, sporządzanie i negocjowanie układów i ugód, umów ratalnych. Przedsądowe wezwanie do zapłaty. Niekiedy najszybszym sposobem uzyskania zapłaty jest ugoda we właściwej formie, zawierająca odpowiednie postanowienia windykacyjne. 

ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI, DEPOZYTY

Doradztwo w zakresie możliwych sposobów zabezpieczenia płatności na czas sporu, aby uniemożliwić dłużnikowi ukrycie majątku i środków. Zabezpieczenie na majątku dłużnika. Możliwość kancelaryjnego depozytu środków na czas sporu. 

OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY, OBRONA POZWANEGO

Sporządzanie i obrona sprzeciwów od nakazów zapłaty, zarzutów do nakazów zapłaty i innych odpowiedzi w toku procesu o zapłatę. Reprezentacja klienta przed sądem w każdej instancji. Doradztwo w zakresie skutecznej obrony przed powództwem o zapłatę. Ważne: właściwe postępowanie na tym etapie sporu  może ułatwić obronę przed egzekucją komorniczą. 

UGODA, NEGOCJACJE, CESJA DŁUGU

Reprezentacja klienta w negocjacjach z wierzycielami, sporządzanie i negocjowanie układów i ugód,  doradztwo w zakresie komunikacji z wierzycielem i obrony majątku klienta przed zabezpieczeniem. Odpowiedzi na przedsądowe wezwanie do zapłaty. 

UPADŁOŚĆ, POSTĘPOWANIA UKŁADOWE I SANACYJNE

Przygotowanie wniosku o upadłość, reprezentacja klienta w postępowaniu upadłościowym, układowym czy sanacyjnym. Doradztwo w zakresie restrukturyzacji. 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

O lipca 2018 r. zmianie uległy terminy przedawnienia niektórych roszczeń oraz sposób ich obliczania. Nowy podstawowy termin przedawnienia to 6 lat. Termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie uległ zmianie i wynosi 3 lata

Obecnie wierzyciele mają o wiele mniej czasu na egzekwowanie płatności od osób fizycznych i ewentualne ugody w tym zakresie. Jest to istotne zwłaszcza dla przedsiębiorców, których klientami są osoby fizyczne – windykacja należności od tych osób powinna być podjęta jak najszybciej.

Kliknij aby uzyskać: Więcej informacji na temat zmian terminów przedawnienia roszczeń.