Windykacja

ODZYSKAJ PIENIĄDZE

Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna świadczy zarówno usługi dochodzenia roszczeń (finansowych i innych), jak i obrony przed roszczeniami. Skorzystaj z usług prawnych: windykacja należności, dochodzenie roszczeń, pozew o zapłatę, wezwanie do zapłaty, odzyskiwanie długów. Opóźnienia płatnicze, przysparzają problemów przedsiębiorcom w niemal każdej branży. Proponujemy skuteczne rozwiązania, wsparcie i reprezentację Klienta w sporach o zapłatę. 

WEZWANIE DO ZAPŁATY

Przedsądowe wezwanie do zapłaty. Wsparcie w wyliczeniu wysokości roszczenia i odsetek, wysyłka wezwania z Kancelarii. Otrzymanie wezwania do zapłaty z kancelarii prawnej często mobilizuje dłużnika do szybszej zapłaty. 

Sporządzenie poprawnego wezwania do zapłaty nastręcza czasem wierzycielom trudności. Bywa, że błędnie określają wysokość roszczenia lub odsetek, pomijają niezbędne elementy wezwania lub doręczają je w nieprawidłowy sposób. Błąd na tym etapie może opóźnić lub uniemożliwić odzyskanie należności.

POZEW O ZAPŁATĘ

Sporządzenie i wniesienie pozwu o zapłatę, reprezentacja Klienta na rozprawie w każdej instancji, uzyskanie prawomocnego wyroku do wykorzystania w windykacji komorniczej.

Pomagamy uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym. Prawnik pozew o zapłatę: radcowie prawni i adwokaci Kancelarii maja wieloletnie doświadczenie w sądowym dochodzeniu roszczeń, również z wykorzystaniem takich instrumentów jak skarga pauliańska.

UGODA, CESJA DŁUGU

Pozasądowe odzyskiwanie należności: reprezentacja Klienta w negocjacjach z dłużnikami, sporządzanie i negocjowanie ugód i umów ratalnych. Przedsądowe wezwanie do zapłaty. Umowy cesji wierzytelności, zawiadomienie o cesji.

ZABEZPIECZENIE, DEPOZYTY

Doradztwo w zakresie możliwych sposobów zabezpieczenia płatności na czas sporu, aby uniemożliwić dłużnikowi ukrycie majątku i środków. Zabezpieczenie na majątku dłużnika. Możliwość kancelaryjnego depozytu środków na czas sporu. 

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY

Sporządzanie i obrona sądowa sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów do nakazu zapłaty i innych odpowiedzi w toku procesu o zapłatę. Reprezentacja klienta przed sądem w każdej instancji. Doradztwo w zakresie skutecznej obrony przed powództwem o zapłatę.

Ważne: właściwe postępowanie na tym etapie sporu  może ułatwić obronę przed egzekucją komorniczą. 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

O lipca 2018 r. zmianie uległy terminy przedawnienia niektórych roszczeń oraz sposób ich obliczania. Nowy podstawowy termin przedawnienia to 6 lat. Termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie uległ zmianie i wynosi 3 lata.

Kliknij aby uzyskać: Więcej informacji na temat zmian terminów przedawnienia roszczeń.