Prawo pracy

KANCELARIA PRAWA PRACY

Kancelaria od wielu lat obsługuje w zakresie prawa pracy dużych pracodawców z sektora finansów publicznych, dzięki czemu posiada unikalne doświadczenie w rozwiązywaniu problemów prawnych, w których przepisy prawa pracy stosowane są łącznie z przepisami szczególnymi, dotyczącymi zatrudnienia niektórych grup zawodowych (np. pracownicy naukowi, sędziowie).

wsparcie pracowników

wsparcie prawne

Doradztwo w zakresie praw pracowniczych i wykonania umów z pracodawcami, w tym wypowiedzeń zmieniających, aneksów, porozumień. Wsparcie w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy.

ochrona pracownika

Pomoc prawna dla ofiar mobbingu, dyskryminacji lub molestowania w pracy. Porady dla osób niesłusznie zwolnionych z pracy, pracujących w nieodpowiednich warunkach.

spory sądowe

Reprezentacja przed Sądem Pracy: pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia lub premii, przywrócenie do pracy, ustalenie stosunku pracy, odszkodowanie lub zadość uczynienie.

wsparcie pracodawców

Wsparcie prawne dla pracodawcy

Bieżące doradztwo i stała obsługa w zakresie prawa pracy i innych przepisów regulujących zatrudnienie pracowników, podwykonawców, zleceniobiorców, menedżerów.

projekty kontraktów

Projekty umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów cywilnoprawnych i B2B, umów o zachowanie poufności (NDA), umów o zakazie konkurencji.

Dokumentacja wewnętrzna

Sporządzanie polityk i regulaminów wewnątrzzakładowych (pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i innych).

Wsparcie w restrukturyzacji

Pomoc w opracowaniu strategii zwolnień indywidualnych i grupowych. Doradztwo w zakresie transferu pracowników między zakładami pracy, wypowiedzeń zmieniających itp.  Analiza ryzyka sporu.

Spory sądowe

Reprezentacja przed Sądem Pracy w sprawach dotyczących roszczeń pracowniczych i wobec pracowników. Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem postanowień umów, w tym o zakazie konkurencji i poufności.

Procedury i ochrona pracowników

Wsparcie w przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji, opracowanie procedury ochrony sygnalistów, szkolenia z procedur, wsparcie w relacjach ze związkami zawodowymi.

Potrzebujesz doradztwa prawnego w zakresie prawa pracy? Napisz lub zadzwoń i uzyskaj ofertę pomocy prawnej.

skontaktuj się z nami