ODSZKODOWANIA

ODSZKODOWANIA: WARSZAWA, CAŁY KRAJ

Dochodzenie odszkodowań, spory z firmami ubezpieczeniowymi. Pomoc prawna na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, ugody, mediacje, postępowanie pojednawcze, gromadzenie dokumentacji) oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Doradzamy przy gromadzeniu materiału dowodowego i pomagamy ocenić zasadność ewentualnego powództwa. Nasze doświadczenie obejmuje liczne wygrane sprawy z ubezpieczycielami o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a także szereg korzystnych dla klientów ugód w tym zakresie. :

WYPADKI KOMUNIKACYJNE I INNE

Odszkodowania z OC, AC, NNW w przypadku kolizji i wypadków samochodowych. Dochodzenie odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w przypadku odmowy lub zaniżenia wypłaty. Kancelaria odszkodowawcza: odszkodowania za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie mienia, uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia), śmierć (zwrot kosztów pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej rodziny), utracone dochody i koszty przygotowania do innego zawodu, koszty leczenia. Zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i doznane krzywdy, renty.

KRADZIEŻ, POŻAR, ZALANIE

Dochodzenie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń w przypadku odmowy lub zaniżenia kwoty jego wypłaty. Odszkodowanie za straty z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, dotyczących ubezpieczonego mieszkania lub domu: kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia. Kancelaria prawna odszkodowania Warszawa. 

WYPADKI PRZY PRACY

Odszkodowania za wypadki przy pracy, za które odpowiedzialność ponosi pracodawca (praca zorganizowana nieprawidłowo, nie rozpoznano, lub nie wyeliminowano zagrożeń). Odszkodowania Warszawa: za uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia), śmierć (zwrot kosztów pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej rodziny), utracone dochody i koszty przygotowania do innego zawodu. Renty za utratę zdolności do pracy. Pracownik może dochodzić naprawienia szkody, którą poniósł w pracy w wyniku wypadku przy pracy.

INNE ZDARZENIA

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia między innymi za:

  • szkody rolnicze (ubezpieczenia rolnicze)
  • szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy)
  • utratę zdrowia lub życia (polisa na życie)

porady prawne warszawa, porady prawne online, porada prawna warszawa, warszawa porady prawne, kancelaria odszkodowawcza, odszkodowania warszawa

KANCELARIA PRAWNA ODSZKODOWANIA

Starając się o odszkodowanie warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii prawnej (istnieją na rynku również tzw. kancelarie odszkodowawcze, które nie zawsze są prowadzone przez zawodowych prawników). Kancelaria Chmielewski & Partnerzy uzyskuje odszkodowania dla klientów w Warszawie i na terenie całego kraju.

Radca prawny lub adwokat pomogą uzyskać należne odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Prawnik od odszkodowania: skorzystaj z usług profesjonalisty, skontaktuj się z kancelarią i przedstaw swoją sprawę.

WYNAGRODZENIE PRAWNIKA

Radcom prawnym i adwokatom nie wolno zgodnie z prawem świadczyć usług wyłącznie za prowizję od uzyskanej kwoty. Profesjonalny pełnomocnik powinien pobierać wynagrodzenie pokrywające koszty prowadzenia sprawy, a dodatkowo może zgodzić się na premię za sukces. Wynagrodzenie prawnika nie może być zależne od wyniku sprawy, podobnie jak wynagrodzenie lekarza nie zależy od wyzdrowienia pacjenta, ale sumiennego leczenia. Prawnik świadczący usługi wyłącznie za prowizję (procent), narusza przepisy. Istnieją na rynku pośrednicy, którzy działają bez opłat wstępnych (np. kancelarie odszkodowawcze), lecz w sądzie powinni korzystać z usług zawodowych prawników. W takich przypadkach klient płaci więc nie tylko za prawnika prowadzącego sprawę, ale i za pośrednika.

KTO GWARANTUJE, ŻE PRAWNIK WYKONA NALEŻYCIE PRACĘ?

Radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu OC. Jeśli nienależycie wykona usługi prawne na rzecz klienta, klient może zwrócić się do ubezpieczyciela o odszkodowanie z OC danego prawnika. Nawet jeśli prawnik jest niewypłacalny, klient otrzyma ewentualne odszkodowanie z jego OC. To istotne, gdyż raz źle poprowadzona sprawa sądowa jest nie do powtórzenia i źle obsłużony klient może stracić na zawsze możliwość korzystnego rozstrzygnięcia swojej sprawy. Sprawdź czy kancelaria odszkodowawcza, której powierzasz sprawę, jest prowadzona przez zawodowego prawnika, który posiada ubezpieczenie. 

TAJEMNICA RADCOWSKA

W sprawach odszkodowawczych zwykle podajemy prawnikowi wiele wrażliwych informacji na nasz temat (stan zdrowia, informacje o majątku, o rodzinie). Warto upewnić się, że są one odpowiednio chronione. Radca prawny i adwokat mają szczególny ustawowy obowiązek zachować w tajemnicy wszystkie informacje na temat klienta, które uzyskał w toku obsługi prawnej. Przepisy o tajemnicy radcowskiej lub adwokackiej nie stosują się do innych podmiotów na rynku.