Dochodzenie odszkodowania, spory z firmami ubezpieczeniowymi. Pomoc prawna na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, ugody, mediacje, postępowanie pojednawcze, gromadzenie dokumentacji) oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Doradzamy przy gromadzeniu materiału dowodowego i pomagamy ocenić zasadność ewentualnego powództwa. Nasze doświadczenie obejmuje liczne wygrane sprawy z ubezpieczycielami o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a także szereg korzystnych dla klientów ugód w tym zakresie.

ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA

WYPADKI KOMUNIKACYJNE

Odszkodowania z OC, AC, NNW w przypadku kolizji i wypadków samochodowych. Dochodzenie odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w przypadku odmowy lub zaniżenia wypłaty. Odszkodowania za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie mienia, uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia), śmierć (zwrot kosztów pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej rodziny), utracone dochody i koszty przygotowania do innego zawodu, koszty leczenia. Zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i doznane krzywdy, renty.

KRADZIEŻ, POŻAR, ZALANIE

Dochodzenie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń w przypadku odmowy lub zaniżenia kwoty jego wypłaty. Odszkodowanie za straty z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, dotyczących ubezpieczonego mieszkania lub domu, takich jak: kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia.

WYPADKI PRZY PRACY

Odszkodowania za wypadki w pracy, za które odpowiedzialność ponosi pracodawca (praca zorganizowana nieprawidłowo, nie rozpoznano lub nie wyeliminowano zagrożeń). Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia), śmierć (zwrot kosztów pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej rodziny), utracone dochody i koszty przygotowania do innego zawodu. Renty za utratę zdolności do pracy.

INNE ZDARZENIA

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia między innymi za:

  • szkody rolnicze (ubezpieczenia rolnicze)
  • szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy)
  • utratę zdrowia lub życia (polisa na życie)

pomoc-prawna-prawnik-warszawa

ZAWODOWY PRAWNIK CZY KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA?

Poza kancelariami prawnymi, prowadzonymi przez zawodowych prawników (radca prawny, adwokat), na rynku pojawiły się podmioty prowadzone przez inne osoby, używające nieraz zbliżonej nazwy, np. „kancelaria odszkodowawcza”. Decydując się na dochodzenie odszkodowania, klient może stanąć przed dylematem jak wybrać podmiot, który będzie go reprezentował w sprawie.

PRAWNIK JEST ZWYKLE TAŃSZY

Radcom prawnym i adwokatom nie wolno zgodnie z prawem świadczyć usług wyłącznie za prowizje od uzyskanych kwot. Przynajmniej częściowo ich wynagrodzenie nie może być zależne od wyniku sprawy, podobnie jak wynagrodzenie lekarza nie zależy od wyzdrowienia pacjenta, ale sumiennego leczenia. Prawnik świadczący usługi wyłącznie za prowizję (procent), łamie przepisy. Kancelarie odszkodowawcze często działają bez opłat wstępnych, za sam procent od uzyskanego odszkodowania, jednak przez to naliczają nieraz większe stawki niż prawnicy.

Kancelarie odszkodowawcze deklarują nierzadko, że przy prowadzeniu spraw korzystają z usług prawników. W takich przypadkach klient płaci więc nie tylko za prawnika prowadzącego sprawę, ale i za pośrednika (kancelarię odszkodowawczą).

KTO GWARANTUJE, ŻE PRAWNIK WYKONA NALEŻYCIE PRACĘ?

Radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu OC. Jeśli nienależycie wykona usługi prawne na rzecz klienta, klient może zwrócić się do ubezpieczyciela o odszkodowanie z OC danego prawnika. Nawet jeśli prawnik jest niewypłacalny, klient otrzyma ewentualne odszkodowanie z jego OC.

Należytego działania większości kancelarii odszkodowawczych nie gwarantuje zaś zwykle żadna instytucja. Fakt że podmiot działa bez opłat wstępnych nie oznacza, że nie może narobić szkód. Raz źle poprowadzona sprawa sądowa jest nie do powtórzenia i źle obsłużony klient może stracić na zawsze możliwość korzystnego rozstrzygnięcia swojej sprawy. Istnieje również ryzyko zawarcia przez pośrednika niekorzystnej ugody w imieniu klienta – również często nie do cofnięcia. Jeśli firma obsługująca klienta nienależycie  upadnie, zamknie działalność, lub będzie zwyczajnie niewypłacalna, klient raczej nigdy nie odzyska od niej pieniędzy ani odszkodowania.

TAJEMNICA RADCOWSKA

W sprawach odszkodowawczych zwykle podajemy prawnikowi wiele wrażliwych informacji na nasz temat (stan zdrowia, informacje o majątku, o rodzinie). Warto upewnić się, że są one odpowiednio chronione. Radca prawny ma szczególny ustawowy obowiązek zachować w tajemnicy wszystkie informacje na temat klienta, które uzyskał w toku obsługi prawnej. Przepisy o tajemnicy radcowskiej lub adwokackiej nie stosują się zaś do innych podmiotów na rynku.