Odszkodowania

ODSZKODOWANIA: WARSZAWA, CAŁY KRAJ

Dochodzenie odszkodowań, spory z firmami ubezpieczeniowymi. Pomoc prawna na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, ugody, mediacje, postępowanie pojednawcze, gromadzenie dokumentacji) oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Doradzamy przy gromadzeniu materiału dowodowego i pomagamy ocenić zasadność ewentualnego powództwa. Nasze doświadczenie obejmuje liczne wygrane sprawy z ubezpieczycielami o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a także szereg korzystnych dla klientów ugód w tym zakresie. 

WYPADKI KOMUNIKACYJNE I INNE

Odszkodowania z OC, AC, NNW,. Dochodzenie odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w przypadku odmowy lub zaniżenia wypłaty. Kancelaria odszkodowawcza: odszkodowania za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie mienia, uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia), śmierć (zwrot kosztów pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej rodziny), utracone dochody i koszty przygotowania do innego zawodu, koszty leczenia. Zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i doznane krzywdy, renty.

WYPADKI PRZY PRACY

Odszkodowania za wypadki przy pracy, za które odpowiedzialność ponosi pracodawca (praca zorganizowana nieprawidłowo, nie rozpoznano, lub nie wyeliminowano zagrożeń). Odszkodowania Warszawa: za uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia), śmierć (zwrot kosztów pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej rodziny), utracone dochody i koszty przygotowania do innego zawodu. Renty za utratę zdolności do pracy. Pracownik może dochodzić naprawienia szkody, którą poniósł w pracy w wyniku wypadku przy pracy.

KRADZIEŻ, POŻAR, ZALANIE

Odszkodowania od ubezpieczyciela w przypadku odmowy lub zaniżenia kwoty wypłaty. Odszkodowanie za straty z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, dotyczących ubezpieczonego mienia: kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia. Kancelaria prawna odszkodowania Warszawa.

INNE ZDARZENIA

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia między innymi za szkody rolnicze (ubezpieczenia rolnicze) szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy) utratę zdrowia lub życia (polisa na życie) i inne.

KANCELARIA PRAWNA ODSZKODOWANIA

Starając się o odszkodowanie warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii prawnej (istnieją na rynku również tzw. kancelarie odszkodowawcze, które nie zawsze są prowadzone przez zawodowych prawników). Kancelaria Chmielewski & Partnerzy uzyskuje odszkodowania dla klientów w Warszawie i na terenie całego kraju. Radca prawny lub adwokat pomogą uzyskać należne odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Prawnik od odszkodowania: skorzystaj z usług profesjonalisty, skontaktuj się z kancelarią i przedstaw swoją sprawę.

WYNAGRODZENIE PRAWNIKA

Radcom prawnym i adwokatom nie wolno zgodnie z prawem świadczyć usług wyłącznie za prowizję od uzyskanej kwoty. Profesjonalny pełnomocnik powinien pobierać wynagrodzenie pokrywające koszty prowadzenia sprawy, a dodatkowo może zgodzić się na premię za sukces. Prawnik świadczący usługi wyłącznie za prowizję (procent), narusza przepisy.

Niektórzy pośrednicy (np. kancelarie odszkodowawcze) działają bez opłat wstępnych, lecz w sądzie powinni korzystać z usług zawodowych prawników. W takich przypadkach klient płaci więc nie tylko za prawnika prowadzącego sprawę, ale i za pośrednika.

GWARANCJA JAKOŚCI

Radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu od odpowiedzialności cywilnej (OC). Jeśli nienależycie wykona usługi prawne , klient może zwrócić się do ubezpieczyciela o odszkodowanie z OC danego prawnika. Nawet jeśli prawnik jest niewypłacalny, klient może otrzymać odszkodowanie z jego OC. To istotne, gdyż raz źle poprowadzona sprawa sądowa jest nie do powtórzenia i źle obsłużony klient może stracić na zawsze możliwość korzystnego rozstrzygnięcia swojej sprawy.

Sprawdź czy firma, której powierzasz sprawę, jest kancelarią prowadzoną przez zawodowego prawnika, który posiada ubezpieczenie.

TAJEMNICA RADCOWSKA

W sprawach odszkodowawczych zwykle podajemy prawnikowi wiele wrażliwych informacji na nasz temat (stan zdrowia, informacje o majątku, o rodzinie). Warto upewnić się, że są one odpowiednio chronione. 

Radca prawny i adwokat mają szczególny ustawowy obowiązek zachować w tajemnicy wszystkie informacje na temat klienta, które uzyskał w toku obsługi prawnej.

Przepisy o tajemnicy radcowskiej lub adwokackiej nie stosują się do innych podmiotów na rynku.