Czy warto pozwać dłużnika w EPU?

Posted on

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU, zwane czasem potocznie „e-Sądem”) to uproszczone postępowanie, które służy wyłącznie do dochodzenia roszczeń pieniężnych. Kwota roszczenia

Nowe progi unijne: zamówienia publiczne

Posted on

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2024 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot

Wygrana Kancelarii w KIO: aktywna współpraca z UOKiK lub organami ścigania konieczna do samooczyszczenia wykonawcy, który brał udział w zmowie przetargowej

Posted on

Kancelaria Chmielewski & Partnerzy skutecznie reprezentowała przystępującego przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na

Dłuższe oczekiwanie na zachowek

Posted on

Zachowek w nowych przepisach: ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, która weszła w życie w maju tego roku, wprowadza także nowelizację Kodeksu cywilnego w zakresie prawa

Kancelaria Chmielewski & Partnerzy na konferencji FinTech & InsurTech

Posted on

Mecenas Leszek Chmielewski reprezentując Kancelarię Chmielewski & Partnerzy wziął udział w konferencji FinTech & InsurTech Digital Congress w Westin Warsaw Hotel. Tegoroczny kongres

Praca zdalna: nowe przepisy

Posted on

7 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Dotychczasowe przepisy dotyczące „telepracy”, zostały zastąpione przez ustawodawcę przepisami o „pracy zdalnej”. Zgodnie z

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

Posted on

Już niebawem upływa termin na przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2022. Sprawozdanie należy przekazać najpóźniej do 1

Precedensowy wyrok WSA: nie trzeba zwracać subwencji oświatowej za uczniów skreślonych z listy (szkoły zawodowe i placówki kształcenia ustawicznego)

Posted on

Miło nam poinformować, że Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna w Warszawie uzyskała dla Klienta – Starosty Powiatowego precedensowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

10-lecie Kancelarii Chmielewski & Partnerzy

Posted on

Miło nam poinformować, że Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna obchodzi w tym roku 10-lecie działalności. Już od 10 lat świadczymy usługi prawne dla naszych Klientów w całej

Wygrana przed KIO i Sądem Okręgowym – zamówienia publiczne na roboty budowlane

Posted on

Sukces Kancelarii w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą, a następnie wygrana w postępowaniu skargowym na wyrok KIO przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Klient Kancelarii

Potrącenie kar umownych znów możliwe

Posted on

Od 1 października 2022 r. Zamawiający mogą już potrącać z wynagrodzenia wykonawcy kary umowne zastrzeżone na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w zakresie roszczeń

Cyfryzacja procesu budowlanego

Posted on

Najnowsza nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw to ważny krok w kierunku cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. W 2030 roku pożegnamy dzienniki budowy w postaci

Nowa ustawa deweloperska

Posted on

Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177) - tzw.

Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy

Posted on

Znaczny wzrost cen materiałów, postępująca inflacja i przerwanie łańcuchów dostaw to jedne z wielu czynników, które w ostatnim czasie utrudniają sprawną realizację kontraktów w

PZP: Nowe wzory oświadczeń w związku z regulacjami „sankcyjnymi”

Posted on

Urząd Zamówień Publicznych opublikował przykładowe wzory oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 i ust. 5 Pzp (oświadczenie wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o

Kolejna wygrana Kancelarii w KIO – przetarg dla ZGN w Warszawie

Posted on

Wygrana w KIO: Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna reprezentowała Klienta – Wykonawcę z branży usług utrzymania czystości - w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą

Szacowanie wartości dostaw – na przykładzie produktów spożywczych – stanowisko UZP

Posted on

Szacowanie wartości dostaw: ważna opinia prawna w najnowszym Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych. UZP rozwiewa wątpliwości dotyczące szacowania wartości zamówienia na zakup produktów

Wygrana Kancelarii w KIO – przetarg na zakup oprogramowania

Posted on

Wygrana Kancelarii Chmielewski & Partnerzy przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu odwoławczym dotyczącym przetargu z sektora nowych technologii oraz IT - na dostawę oprogramowania

Nowe progi unijne w zamówieniach publicznych

Posted on

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot

Leszek Chmielewski w programie Państwo w Państwie

Posted on

Radca prawny Leszek Chmielewski w dniu 26.09.2021 r. wystąpił w programie Państwo w Państwie emitowanym na żywo w telewizji Polsat News. 

Nowa siedziba Kancelarii Chmielewski & Partnerzy

Posted on

Rozwijamy się i zmieniamy - wyłącznie na lepsze. W sierpniu Kancelaria przeprowadziła się do nowego biura o wyższym standardzie.

Narodowy Spis Powszechny: podszywanie się pod inną osobę

Posted on

Radca Prawny Leszek Chmielewski udzielił komentarza dla Dziennika Gazety Prawnej na temat możliwych konsekwencji podawania się za inną osobę  (podszywania) w Narodowym Spisie Powszechnym.

Nowe prawo zamówień publicznych: najważniejsze zmiany

Posted on

1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Obowiązkowe maseczki w pracy i Wigilia 2020

Posted on

2 grudnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Czerwona strefa w całym kraju – aktualne ograniczenia

Posted on

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną i znacznym wzrostem zakażeń w ostatnich dniach, na terenie kilkudziesięciu powiatów - w tym kilkunastu miast na prawach

Strefa żółta i czerwona: nowe obostrzenia

Posted on

Z dniem 10 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Szkoła w czasie pandemii

Posted on

12 sierpnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał szereg projektów rozporządzeń, które mają za zadanie ułatwić dyrektorom placówek oświatowych organizację ich pracy w czasie trwania

Tarcza 4.0: Zamówienia publiczne po zmianach

Posted on

Tarcza antykryzysowa 4.0 zmieniła część przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie zasad realizacji kontraktów. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. nałożenia na zamawiających szeregu

Ulewy i zalania: Jak uzyskać zasiłek celowy na pokrycie strat

Posted on

Ostatnie ulewy i długotrwałe opady wyrządziły wiele szkód na terenie całego kraju. Osoby, które utraciły dobytek, lub poniosły znaczne straty w wyniku ostatnich nawałnic, mają możliwość

Tarcza 4.0: Prawo pracy

Posted on

Uchwalona przez Sejm tarcza antykryzysowa 4.0, zmieniła m.in. przepisy prawa pracy. Zmianie uległy zasady wykonywania pracy zdalnej, wykorzystywania przez pracowników urlopów wypoczynkowych, czy

Maski: gdzie obecnie należy je nosić?

Posted on

W tzw. IV etapie znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, założono między innymi częściowe zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust. Przepisy w tym zakresie

Tarcza antykryzysowa 3.0 a zwolnienie z ZUS

Posted on

Tarcza antykryzysowa 3.0 (ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) przewidziała zmiany w

Tarcza finansowa PFR – czy możesz uzyskać dofinansowanie?

Posted on

Program tarcza finansowa dla małych i średnich firm ruszył, choć do tej pory uchwała Rady Ministrów z 27 kwietnia w tej sprawie nie została opublikowana w Monitorze Polskim, a zatem nie

Upadłość firmy w czasie epidemii SARS-CoV-2

Posted on

Tarcza antykryzysowa 2.0, czyli ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadziła art. 15zzra, który

Tarcza antykryzysowa 2.0: pożyczka 5000 zł

Posted on

Zniesienie wymogu zatrudniania pracowników: nowelizacja art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

Tarcza antykryzysowa: szanse i luki

Posted on

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

Praca w czasie epidemii

Posted on

Prawo pracy w czasie epidemii: obowiązkowa kwarantanna, praca zdalna, dobrowolna kwarantanna powszechna. Możliwości pracodawców i pracowników. W związku z rozprzestrzenianiem się w naszym

KIO bez rozpraw do 27 marca

Posted on

W dniu wczorajszym Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w dniach 16 -27 zwieszona będzie działalność Krajowej Izby Odwoławczej. Planowane posiedzenia zostaną zniesione. Brak na tę

Weryfikacja dewelopera – komentarz dla My Company Polska

Posted on

W jaki  sposób nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego może sprawdzić dewelopera? Jak zweryfikować sytuację finansową firmy, proponowaną treść umowy i bezpieczeństwo

Nowe biuro Kancelarii Prawnej Chmielewski & Partnerzy

Posted on

Mamy przyjemność zaprosić naszych Klientów do nowego, większego biura w centrum Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 58/4 (tuż przy Placu Konstytucji). Zmiana siedziby podyktowana jest

Komentarz mec. Leszka Chmielewskiego dla Dziennika Gazety Prawnej: drobne lokale komercyjne blokują przekształcenie użytkowania wieczystego

Posted on

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność okazuje się nie być możliwe dla nieruchomości, na których poza budynkiem mieszkalnym posadowiony jest również osobny budynek

Projekt nowej ustawy PZP

Posted on

24 stycznia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem. Projekt jest bardzo obszerny w porównaniu z

Elektronizacja zamówień publicznych

Posted on

Kolejny etap elektronizacji zamówień publicznych w toku: Od 18 października 2018 r. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza tzw. progi

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Posted on

Prezydent RP podpisał Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe: od  1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego tych gruntów z

Nowe zasady przedawnienia roszczeń

Posted on

Spore zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia roszczeń: 9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietna 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych

RODO w zamówieniach publicznych

Posted on

Nowe obowiązki informacyjne, klauzule dotyczące danych osobowych w dokumentacji przetargowej minimalizacja danych w załącznikach do ofert w postępowaniach - to zmiany, które czekają strony

Leszek Chmielewski dla WP|Telewizja: bliski koniec użytkowania wieczystego

Posted on

W drugiej części 48 odcinka programu Money. To się liczy w WP|Telewizja Mec. Leszek Chmielewski rozmawiał z red. Markiem Kacprzakiem o planowanym zakończeniu użytkowania wieczystego. Rządzący

RODO: Kancelaria na konferencji Big Data & Secure Tech

Posted on

W dniach 18-19.04 mec. Leszek Chmielewski wziął udział w konferencji Big Data & Secure Tech w warszawskim hotelu Sheraton. Tegorocznym tematem było bezpieczeństwo informacji w IT oraz

Konstytucja Biznesu

Posted on

W styczniu Sejm uchwalił tzw. Konstytucję Biznesu, czyli pakiet ustaw dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Reforma ma modyfikować relacje przedsiębiorców z urzędami oraz zasady

Szkolimy z prawa zamówień publicznych

Posted on

  Ostatni kwartał 2017 upłynął w Kancelarii Chmielewski na intensywnej pracy szkoleniowej w zakresie praktycznego stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w różnych branżach. We

Sukces Kancelarii: Przełomowy wyrok WSA w sprawie dotacji dla MOW

Posted on

Kancelaria uzyskała dla klienta (Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) przełomowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16-11-2016 (prawomocny), zgodnie z którym

Doprecyzowanie przepisów dla spółek kapitałowych i działalności gospodarczej w 2017 r.

Posted on

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Według założeń ustawodawcy wprowadzone

Analiza umowy deweloperskiej: zanim kupisz mieszkanie

Posted on

Nabywcy nieruchomości bywają błędnie przeświadczeni, że tzw. "ustawa deweloperska" (ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego)

Kancelaria Chmielewski w Polskie Radio 1 / Gospodarka

Posted on

Wystąpienie radcy prawnego Leszka Chmielewskiego w Polskim Radiu „Jedynka” w programie Słownik Gospodarczy. Temat dotyczy rent strukturalnych dla rolników. Renty dotowane są z funduszy UE-

Nowelizacja KPA – uproszczenie procedur administracyjnych

Posted on

1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), której głównym celem jest uproszczenie i przyspieszenie procedur administracyjnych. Ustawa  z dnia

Kancelaria Chmielewski w Polskim Radiu 1

Posted on

Wypowiedź mec. Leszka Chmielewskiego dla Polskiego Radia "Jedynki" na temat skutków ostatniej nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Mecenas Chmielewski omawiał między

Kancelaria Chmielewski w programie „Twoje Sprawy” w TVP 3

Posted on

Mecenas Leszek Chmielewski wystąpił w roli eksperta w programie telewizyjnym "Twoje Sprawy" w TVP 3 Warszawa (od 14:25 min. programu z dnia 20.12.2016r.). Sprawa dotyczyła samowoli budowlanej na

Ekspert Kancelarii w wywiadzie o pracownikach po 50 r. życia.

Posted on

Radca prawny Leszek Chmielewski udzielił wywiadu na temat korzyści płynących z zatrudniania pracowników po 50 roku życia. Zachęcamy Państwa do obejrzenia i przeczytania wywiadu, oraz

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – 2016r.

Posted on

Dnia 11 lipca  2016 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia

Ekspert Kancelarii w Magazynie VIP

Posted on

W najnowszym numerze 2/2015 kwartalnika "Magazyn VIP" znajdą Państwo wypowiedź radcy prawnego Leszka Chmielewskiego na temat specyfiki postępowań w sprawach o odszkodowanie. Zachęcamy do

Kancelaria na Spotkaniu Liderów Bankowości i Ubezpieczeń

Posted on

Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń to wydarzenie z udziałem liderów polskiego sektora finansowego. Tegoroczne kwietniowe Spotkanie otworzyło wystąpienie gościa honorowego Jana

Nowelizacja PZP: wykład dla CPI w Warszawie

Posted on

Na zaproszenie Centrum Promocji Informatyki radca prawny Leszek Chmielewski poprowadził 5 lutego w Warszawie wykład i konsultacje m.in. z zakresu ostatniej nowelizacji prawa zamówień publicznych

30 tys. euro – zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Posted on

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy PZP jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania