Kancelaria

10-lecie Kancelarii Chmielewski & Partnerzy

Zamówienia Publiczne Prawo budowlane i Nieruchomości Windykacja Prawo gospodarcze
WSZYSTKIE:

Miło nam poinformować, że Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna obchodzi w tym roku 10-lecie działalności. Już od 10 lat świadczymy usługi prawne dla naszych Klientów w całej Polsce. W tym czasie obsługiwaliśmy licznych przedsiębiorców,  spółki kapitałowe, jednostki sektora finansów publicznych i klientów indywidualnych. Prowadziliśmy postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego, reprezentowaliśmy Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami nadzoru i Krajową Izbą Odwoławczą.  Doradzaliśmy, sporządzaliśmy opinie prawne, wspieraliśmy Klientów w negocjacjach. Pozostajemy do Państwa dyspozycji jako kancelaria z doświadczeniem i misją obsługi prawnej na wysokim poziomie.

MINIONE 10 LAT TO DLA NAS:

SETKI ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Setki usatysfakcjonowanych Klientów – niektórzy są z nami nieprzerwanie od 10 lat!

TYSIĄCE GODZIN PORAD

Tysiące godzin udzielonych porad prawnych i konsultacji – w biurze, telefonicznie, online.

SETKI PRZETARGÓW I OFERT

Setki przetargów, w których doradzaliśmy wykonawcom i zamawiającym.

SETKI WYGRANYCH SPRAW

Setki wygranych spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i KIO.

PRZEŁOMOWE WYROKI SĄDOWE

Niejednokrotnie uzyskiwaliśmy dla Klientów wyroki sądów, które były jednymi z pierwszych dla tego typu spraw w kraju i współkształtowały początek nowej linii orzeczniczej. To właśnie taka solidna prawnicza praca przysparza nam najwięcej dumy. Do najciekawszych i przełomowych orzeczeń sadowych, które uzyskaliśmy należały m.in.:

  • 2016 – ochrona prawna Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych przez przed decyzjami administracyjnymi o zwrocie liczących kilkaset tysięcy złotych dotacji oświatowych. Dzięki uzyskanym przez naszą Kancelarię precedensowym wyrokom sądów administracyjnych, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW) nie musiały zwracać do budżetu samorządowego wykorzystanych już dotacji oświatowych, przeznaczonych na potrzeby skierowanych  przez sądy rodzinne wychowanków MOW.
  • 2019 – zapłata firmie budowlanej dodatkowego wynagrodzenia za wykonane w ramach przetargu publicznego roboty budowlane powyżej umownego wynagrodzenia ryczałtowego. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z powodu wadliwego opisu przedmiotu zamówienia (projektu budowalnego) wykonawca nie uwzględnił w cenie oferty wszystkich robót budowlanych, które następnie musiał wykonać w celu ukończenia inwestycji. Sąd w uzyskanym wyroku, mimo wcześniejszej niekorzystnej linii orzeczniczej w podobnych sprawach, zasądził na rzecz Klienta Kancelarii dodatkowe wynagrodzenie w wysokości prawie 1 mln złotych.
  • 2022 – ochrona prawna Starostwa Powiatowego przed decyzją o zwrocie na rzecz Ministerstwa Finansów subwencji oświatowej o wartości prawie 200 tyś zł. Nasza Kancelaria uzyskała precedensowy wyrok sądu administracyjnego,  zgodnie z którym Starosta Powiatowy nie musi zwracać wykorzystanej już subwencji oświatowej, przyznanej na uczniów szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego, którzy byli objęci obowiązkiem kształcenia na dzień sprawozdawczy. Wydany wyrok dotyczył decyzji Ministerstwa Finansów o zwrocie subwencji, której wydanie ze względu na niejasne przepisy i sprzeczne interpretacje prawne było bardzo kontrowersyjne.
DEKADA EMOCJONUJĄCEJ WSPÓŁPRACY

Prawnicy naszej Kancelarii z najwyższą starannością obsługują Klientów, którzy mogą liczyć na wsparcie prawne w każdej niemal sytuacji. Jesteśmy dumni z zaufania, którym obdarzyli nas Klienci, z ich lojalności i wzajemnych dobrych relacji.

  • Jeśli trzeba, udajemy się z naszymi Klientami do notariusza, na odbiór lokalu, na plac budowy czy negocjacje i rozprawy sądowe na terenie całego kraju;
  • Byliśmy już na dachu wieżowca podczas wizji lokalnej i na koordynacji w podziemiach zabytkowego budynku;
  • Bardzo wzruszyły nas podziękowania od uznanej autorki podręczników do metodologii nauki muzyki dla dzieci, której po ponad 20 latach od wrogiego przejęcia pomogliśmy odzyskać prawa autorskie do jej szczególnego dzieła wpisanego na listę UNICEF;
  • Ciekawym doświadczeniem był występ mecenasa Leszka Chmielewskiego w programie Państwo w Państwie emitowanym na żywo w telewizji Polsat News, w sprawie obrony Klienta przez przymusowym wykonaniem rozbiórki jego rodzinnego domu, zarządzonej decyzją władz komunistycznych sprzed 60 lat;
  • Wielu wzruszeń dostarczyły chwile, gdy przekazywaliśmy na Dworcu Centralnym w Warszawie dary dla uchodźców wojennych z Ukrainy;
  • Dużo adrenaliny zapewnił Klient, który przewiózł mecenasa Chmielewskiego po torze w wyścigowym samochodzie zbudowanym do zawodów w drifcie – sprawy o budowę takich pojazdów również prowadziliśmy;
  • Trudnym czasem pracy był szczyt pandemii COVID-19, udało się nam jednak zapewnić wysoki poziom obsługi naszych Klientów i utrzymać poziom rozwoju, bez redukcji zatrudnienia.
DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA ZAUFANIE I WSPÓLNE SUKCESY!

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Opublikowane treści Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie stanowią w jakimkolwiek zakresie opinii, porady prawnej ani wykładni prawa. Żaden wpis nie może być reprodukowany, przetwarzany, publikowany bez uzyskania wcześniejszej zgody pisemnej autora.

Autor Aktualności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem lub niezastosowaniem się do treści bloga. Korzystanie z treści zawartych w Aktualnościach nie rodzi zobowiązania między autorem a klientem. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści m.in. w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Polityka w zakresie plików cookies