Prawo budowlane to jedna z wiodących specjalizacji Kancelarii Chmielewski & Partnerzy. Doradzamy zarówno w wielomilionowych inwestycjach budowlanych, jak i w sprawach indywidualnych (spory z wykonawcami, analiza umowy deweloperskiej i inne). Współpracujemy ze specjalistami z branży (inżynierowie, architekci, rzeczoznawcy), przez co możemy zapewnić profesjonalną obsługę prawną w najbardziej skomplikowanych technicznie sprawach. Wspieramy inwestorów i wykonawców w sporach, pomagamy w sprawach dotyczących roszczeń z rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane. Prawnik prawo budowlane.

SUKCES KANCELARII CHMIELEWSKI & PARTNERZY:

Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna uzyskała dla Klienta (firmy budowlanej) przełomowy wyrok, zgodnie z którym zamawiający poniósł koszty robót budowlanych ponad przewidziane w umowie wynagrodzenie ryczałtowe ponieważ na etapie postępowania przetargowego wykonawca nie uwzględnił tych robót w wycenie oferty z powodu wadliwego (niekompletnego) opisu przedmiotu zamówienia. Dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu prawników Kancelarii, Sąd zasądził na rzecz Klienta dodatkowe wynagrodzenie w wysokości prawie milion złotych.

SPORY BUDOWLANE

Reprezentacja inwestorów i wykonawców w negocjacjach i sporach, w tym przed sądami i organami administracji publicznej. Sporządzanie pism, współpraca z rzeczoznawcami i biegłymi, udział w wizjach lokalnych. Wsparcie w dochodzeniu roszczeń dotyczących realizacji inwestycji, gwarancji, rękojmi.

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

Sporządzanie i analiza umów o roboty budowlane czy prace projektowe, umów podwykonawczych, sprzedaży nieruchomości. Doradztwo formalnoprawne w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę, warunków zabudowy i innych zezwoleń. Analiza planu zagospodarowania przestrzennego.

DORADZTWO W PROCESIE BUDOWLANYM

Obsługa prawna procesu budowlanego na każdym etapie – obsługa wykonawców i inwestorów. Udział w naradach i koordynacjach, doradztwo zdalne, sporządzanie i weryfikacja pism, reprezentacja.

analiza umowy deweloperskiej, prawnik prawo budowlane, audyt prawny nieruchomości, due dilligence

AUDYT NIERUCHOMOŚCI (DUE DILLIGENCE)

Idealne rozwiązanie dla klientów, którzy planują nabycie lub najem nieruchomości na cele komercyjne, albo od budzących wątpliwości podmiotów. Wskazany też gdy nieruchomość położona jest w pobliżu rezerwatów, obszarów specjalnych, zabytków, lub na terenie poprzemysłowym.

Kancelaria pomoże ustalić:
⇒ czy nieruchomość nie jest obciążona;
⇒ czy jest wysokie ryzyko roszczeń osób trzecich do nieruchomości;
⇒ czy możliwe jest korzystanie z nieruchomości w planowany sposób.