Prawo budowlane to jedna z naszych wiodących specjalizacji. Jako doświadczona w tym obszarze kancelaria doradzamy zarówno w wielomilionowych inwestycjach budowlanych, jak i w sprawach indywidualnych związanych z pozwoleniami na budowę, czy umowami deweloperskimi. Współpracujemy ze specjalistami z branży (inżynierowie, architekci, rzeczoznawcy), przez co możemy zapewnić profesjonalną obsługę prawną w najbardziej skomplikowanych technicznie sprawach. Wspieramy inwestorów i wykonawców w sporach, pomagamy w sprawach dotyczących roszczeń z rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane. Prawnik prawo budowlane. 

  • Obsługa prawna procesu budowlanego na każdym etapie – obsługa Wykonawców i Inwestorów.

  • Wsparcie przygotowania i organizacji inwestycji, formalnoprawny nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne.

  • Sporządzanie i analiza umów o roboty budowlane, prace projektowe, umów podwykonawczych.

  • Wsparcie inwestorów i wykonawców w zakresie roszczeń z gwarancji lub rękojmi.

DUE DILLIGENCE: AUDYT PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

Klientów planujących zakup lub najem nieruchomości zachęcamy do zlecenia nam wykonania jej audytu prawnego (due dilligence). Pomożemy ustalić czy nieruchomość nie jest w żaden sposób obciążona, czy istnieje wysokie ryzyko zgłoszenia roszczeń o prawo do nieruchomosci przez osoby trzecie i czy możliwe jest korzystanie przez klienta z nieruchomości w sposób, jaki planuje. Wskażemy ryzyka zwiazane z daną nieruchomością, oraz dokumenty, z jakimi należałoby się zapoznać przed jej nabyciem lub najmem.

Audyt nieruchomości jest szczególnie wskazany dla klientów, którzy planują nabycie lub najem nieruchomości na cele komercyjne (w tym prowadzenie działalności gospodarczej), lub nabycie nieruchomości od budzących jakiekolwiek wątpliwości podmiotów. Polecamy audyt przed zakupem również w przypadkach, gdy nieruchomość położona jest w pobliżu rezerwatów lub obszarów specjalnych, na terenie poprzemysłowym, lub w pobliżu zabytków. Prawnik prawo budowlane.