Prawo budowlane to jedna z wiodących specjalizacji Kancelarii. Doradzamy zarówno w wielomilionowych inwestycjach budowlanych, jak i w sprawach indywidualnych związanych z pozwoleniami na budowę, czy umowami deweloperskimi. Współpracujemy ze specjalistami z branży (inżynierowie, architekci, rzeczoznawcy), przez co możemy zapewnić profesjonalną obsługę prawną w najbardziej skomplikowanych technicznie sprawach. Wspieramy inwestorów i wykonawców w sporach, pomagamy w sprawach dotyczących roszczeń z rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane. Prawnik prawo budowlane. 

DORADZTWO W PROCESIE BUDOWLANYM

Obsługa prawna procesu budowlanego na każdym etapie – obsługa Wykonawców i Inwestorów. Udział w naradach i koordynacjach, doradztwo zdalne, sporządzanie i weryfikacja pism, reprezentacja.

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

Wsparcie przygotowania i organizacji inwestycji, formalnoprawny nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia. Sporządzanie i analiza umów o roboty budowlane, prace projektowe, umów podwykonawczych.

SPORY BUDOWLANE

Reprezentacja w negocjacjach oraz reprezentacja w sądzie. Wsparcie w negocjowaniu ugód, sporządzanie pism i wezwań, współpraca  z rzeczoznawcami i biegłymi, udział w wizjach lokalnych, dochodzenie roszczeń zwiazanych z realizacją inwestycji. Wsparcie inwestorów i wykonawców w zakresie roszczeń z gwarancji lub rękojmi.

DUE DILLIGENCE

Audyt prawny nieruchomości (due diligence). Doradztwo formalnoprawne przy kupnie, wynajmie i sprzedaży nieruchomości.

POZWOLENIA I WARUNKI ZABUDOWY

Doradztwo formalnoprawne w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę, warunków zabudowy i innych zezwoleń. Analiza planu zagospodarowania przestrzennego.

AUDYT PRAWNY NIERUCHOMOŚCI (DUE DILLIGENCE)

Klientów planujących zakup lub najem nieruchomości zachęcamy do zlecenia nam wykonania jej audytu prawnego (due dilligence). Audyt nieruchomości jest szczególnie wskazany dla klientów, którzy planują nabycie lub najem nieruchomości na cele komercyjne (w tym prowadzenie działalności gospodarczej), lub nabycie nieruchomości od budzących jakiekolwiek wątpliwości podmiotów. Polecamy audyt przed zakupem również w przypadkach, gdy nieruchomość położona jest w pobliżu rezerwatów lub obszarów specjalnych, na terenie poprzemysłowym, lub w pobliżu zabytków.

POMOŻEMY USTALIĆ:

czy nieruchomość nie jest w żaden sposób obciążona;
czy istnieje wysokie ryzyko zgłoszenia roszczeń o prawo do nieruchomosci przez osoby trzecie;
czy możliwe jest korzystanie przez klienta z nieruchomości w sposób, jaki planuje.

Wskażemy ryzyka zwiazane z daną nieruchomością, oraz dokumenty, z jakimi należałoby się zapoznać przed jej nabyciem lub najmem. Prawnik prawo budowlane.