ODWOŁANIE DO KIO

Odwołanie do KIO w Kancelarii Chmielewski & Partnerzy to większa szansa na wygranie przetargu i uzyskanie zamówienia.  Specjaliści Kancelarii nie tylko sporządzą profesjonalne odwołanie, ale też z zaangażowaniem obronią je na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą. Zespół Kancelarii to osoby z wieloletnim doświadczeniem przed KIO, które uzyskały wygrane dla wykonawców w przetargach o wielomilionowych wartościach. Wspieramy wykonawców na każdym etapie: pomagamy ocenić zasadność  i możliwości prawne wniesienia odwołania, sporządzamy pisma, zawozimy je do KIO i reprezentujemy Klientów na rozprawie.

Odwołanie do KIO

OFERTA: ODWOŁANIE DO KIO

Obsługa prawna zamawiających i wykonawców:

  • analiza dokumentacji przetargowej i ofert konkurencji, doradztwo
  • analiza zasadności sporządzenia odwołania
  • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, przystąpień
  • sporządzanie odpowiedzi na odwołania
  • dostarczenie  KIO odwołania
  • reprezentacja na rozprawie przed KIO
  • skargi na orzeczenia KIO do sądu okręgowego

Powierz reprezentację w KIO doświadczonym specjalistom z kancelarii Leszek Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna.

JAK WNIEŚĆ ODWOŁANIE DO KIO

DZIAŁAJ SZYBKO: z prawnikiem skontaktuj się jak najszybciej, najlepiej na samym początku biegu terminu, nie pod koniec. Wybierz spośród proponowanych zasad rozliczeń i zleć obsługę.

ZBIERZ DOKUMENTACJĘ I DOWODY: w tym zakresie doradzi kancelaria. Wyślij kancelarii posiadane dokumenty i opis sprawy.

UZYSKAJ WSPARCIE: Kancelaria sprawdzi możliwość złożenia odwołania (w tym termin na jego wniesienie) i oceni szansę uzyskania korzystnego wyroku Izby. Zaproponuje też właściwe działanie w sprawie, np. sporządzi odwołanie, złoży je w KIO i będzie reprezentować Klienta na rozprawie.

KIEDY ODWOŁAĆ SIĘ DO KIO

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje obecnie na:

  • niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego
  • zaniechanie czynności, do której zamawiający był obowiązany 
  • zaniechanie przeprowadzenia postępowania / konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany

Odwołanie można wnieść bez względu na to, czy wartość zamówienia jest poniżej czy powyżej „progów unijnych”. Wykonawca może odwołać się do KIO jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów .

ZWIĘKSZ SWOJE SZANSE NA WYGRANĄ

Rozpatrując odwołanie KIO najczęściej oddala odwołania wniesione mimo niewielkich szans powodzenia, sporządzone z niewystarczającym materiałem dowodowym, ale też słabo bronione na posiedzeniu. W przypadku przegranej klient traci poniesione koszty wpisu i zwykle zobowiązany jest do zwrotu kosztów prawnika zamawiającego w wysokości 3600 zł.

Ważny jest wybór kancelarii, która sporządzi skuteczne odwołanie do KIO i dobrze obroni je przed Izbą, ewentualnie uczciwie poinformuje klienta o niewielkich szansach na uwzględnienie odwołania.

NIE PRZEGAP TERMINU

Terminu na wniesienie odwołania w zasadzie nie da się przywrócić.  Jeden dzień roboczy to zwykle zbyt krótki czas na sporządzenie dobrego, skutecznego odwołania, które uwzględni Krajowa Izba Odwoławcza, lub nawet uwzględni sam zmawiający – jeszcze przed rozprawą.

Nie warto zatem czekać z decyzją do ostatniej chwili. Można wówczas mieć problem ze znalezieniem kancelarii, która odwołanie sporządzi w terminie. Warto też pamiętać, że odwołania sporządzane w trybie pilnym lub w dni wolne od pracy są zwykle droższe.