Kancelaria / Prawo IT i nowe technologie

Kancelaria Chmielewski & Partnerzy na konferencji FinTech & InsurTech

Zamówienia Publiczne Prawo budowlane i Nieruchomości Windykacja Prawo gospodarcze
WSZYSTKIE:

Mecenas Leszek Chmielewski reprezentując Kancelarię Chmielewski & Partnerzy wziął udział w konferencji FinTech & InsurTech Digital Congress w Westin Warsaw Hotel. Tegoroczny kongres zdominowała oczywiście wymiana informacji na temat implementacji sztucznej inteligencji w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym oraz kierunkach rozwoju technologii opartej na AI & Machine Learning, Blockchain oraz Data. Omówiono również wpływ zmian regulacji prawnych na nowe technologie w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Prawo IT i nowych technologii to specjalizacja wymagająca ciągłej aktualizacji wiedzy, więc udział takich spotkaniach to dla Kancelarii wartościowe doświadczenie.

Prelegentami byli m.in.: przedstawiciel Ministerstwa Finansów,  dyrektorzy zarządzający największych banków oraz firm z branży finansowej i ubezpieczeniowej w Polsce, redaktorzy portali branżowych oraz liczni eksperci IT i nowych technologii

Synergia danych i sztucznej inteligencji to nie tylko nowy potencjał technologii w biznesie, ale też poważne wyzwania prawne i z zakresu bezpieczeństwa informacji. Digitalizacja transakcji i obsługi klienta sprzyja przejrzystości systemów płatności i dostarcza nowych możliwości sprawozdawczych i analitycznych, ale też wiąże się z wyzwaniami i wymaga dobrze skonstruowanych ram prawnych.

Kancelaria Chmielewski & Partnerzy miała okazję do wymiany doświadczeń i inspiracji z ekspertami w branży finansowej, ubezpieczeniowej i nowych technologii oraz poznania światowych trendów na rynku fintech i insurtech. Pozwoli nam to świadczyć optymalne usługi dla Klientów biznesowych z zakresu wsparcia prawnego przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Opublikowane treści Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie stanowią w jakimkolwiek zakresie opinii, porady prawnej ani wykładni prawa. Żaden wpis nie może być reprodukowany, przetwarzany, publikowany bez uzyskania wcześniejszej zgody pisemnej autora.

Autor Aktualności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem lub niezastosowaniem się do treści bloga. Korzystanie z treści zawartych w Aktualnościach nie rodzi zobowiązania między autorem a klientem. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści m.in. w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Polityka w zakresie plików cookies