RODO: Kancelaria na konferencji Big Data & Secure Tech

Posted on

najlepszy prawnikW dniach 18-19.04 mec. Leszek Chmielewski wziął udział w konferencji Big Data & Secure Tech w warszawskim hotelu Sheraton. Tegorocznym tematem było bezpieczeństwo informacji w IT oraz regulacje dot. ochrony danych osobowych RODO. Prelegentami byli m.in.: pełnomocnik Ministra Cyfryzacji, szef biura FBI w Polsce, prezesi i dyrektorzy: NASK, CERT, NCBiR, Giełdy Papierów Wartościowych, Zrzeszenia Banków Polskich. Microsoft, Dell, Oracle, Symantec, Atende, MCI, Skanska, PepsiCo, EY, McKinsey, TU Warta, PKO, Banku Milennium, oraz wielu innych ekspertów z branży IT.

 

Konferencja Big Data & Secure Tech stała się tym razem forum wymiany innowacyjnych i pogłębionych informacji dotyczących kierunków rozwoju informatyzacji oraz działań regulacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych i dyrektywy RODO. Dzięki kontaktom z podmiotami wielu branż i uczestnictwu w renomowanych panelach wymiany wiedzy, oferujemy klientom wsparcie prawne na najwyższym poziomie.