LESZEK CHMIELEWSKI

najlepszy prawnik warszawa

Leszek Chmielewski
Radca Prawny

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od ponad 20-stu ekspert prawa zamówień publicznychwyspecjalizowany w kompleksowej obsłudze prawnej firm. Obecnie radca prawny w Warszawie, właściciel Kancelarii.

Prowadził obsługę prawną procesów inwestycyjnych i zakupowych o wielomilionowych wartościach, oraz szkolenia prawne. Wieloletni praktyk, świadczył obsługę prawną podmiotów gospodarczych różnych branż (w tym branży informatycznej, energetycznej, budowlanej, medycznej, usług komunalnych), a także dla jednostek sądownictwa powszechnego i samorządowych. Reprezentował Klientów w licznych postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym prze Sądem Najwyższym i Najwyższym Sądem Administracyjnym.

Pracował w Biurze Prawnym w spółki informatycznej Sygnity S.A. doradzając spółce i reprezentując ją w licznych sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Pracował na rzecz zamawiających: jednostek administracji samorządowej, Sądu Okręgowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Brał udział w udzieleniu licznych zamówień publicznych, wielokrotnie przewodniczył komisjom przetargowym, zajmował się nadzorowaniem całości prowadzonych postępowań przetargowych, kierując Wydziałem Zamówień Publicznych.

Świadczył bieżące doradztwo prawne dla przedsiębiorców, uczestniczył w negocjacjach kontraktów, sporządzał umowy (w tym umowy spółek), opinie prawne i pisma, pomagał odzyskiwać należności. Specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa: prawo zamówień publicznych, prawo cywilne, gospodarcze, prawo umów, autorskie, prawo nowych technologii (IT), prawo administracyjne i prawo budowlane.

WYKSZTAŁCENIE

 • Radca prawny
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Absolwent podyplomowych Studiów Europejskich przy Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta UMK.

 CERTYFIKATY I SZKOLENIA

 • Certyfikat udziału w seminarium z cyklu Prawnicza informatyka korporacyjna „Technologie informatyczne wymiaru sprawiedliwości”
 • „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym. Bezpieczne zawieranie. Skuteczna windykacja” – szkolenie w Akademii Stosowania Prawa
 • „Prawo zamówień publicznych w praktyce – warsztaty” – Centrum Szkoleń Przetargi Publiczne
 • „Zakup systemów informatycznych i sprzętu komputerowego w trybach ustawy Prawo Zamówień Publicznych” – Kontrakt Doradztwo-Konsultacje
 • „Prawo zamówień publicznych po pierwszych miesiącach funkcjonowania – analiza problemów”- Centrum Szkoleń Przetargi Publiczne
 • „Roboty budowlane w zamówieniach publicznych – problemy praktyczne, interpretacje, orzecznictwo” – Centrum Szkoleniowe Nowe Przetargi
 • „Ryzyko w zamówieniach publicznych” – szkolenie APEXnet
 • „Najnowsze zmiany w systemie zamówień publicznych – nowelizacja ustawy” – Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy „EDYTOR”
 • „Zakończenie roku w zamówieniach publicznych- jak szybko przeprowadzić postępowanie” – Centrum Szkoleń Przetargi Publiczne
 • „Nowe Prawo zamówień publicznych bez kontrowersji i wątpliwości” – APEXnet
 • „Planowanie zamówień na rok 2006 – obowiązkowe sprawozdanie z udzielonych zamówień za rok poprzedni” – Centrum Szkoleniowe Nowe Przetargi
 • „Obliczanie ceny oferty i wartości zamówienia publicznego na roboty budowlane – 2007 rok” – Centrum Szkoleń i Doradztwa
 • „Dostęp do informacji publicznej – praktyka stosowania przepisów” – Informacja Publiczna Centrum Szkoleniowe
 • „Procedura badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zmiany w ustawie PZP” – Centrum Szkoleń i Doradztwa. Prawnik zamówienia publiczne.
 • „Kurs doskonalenia zawodowego- uregulowania prawne w systemie zamówień publicznych” – Centrum Szkoleniowo- Usługowe „KODAR”
 • „Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych” – Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych. Prawnik zamówienia publiczne.
 • „Prawa autorskie w działalności wydawniczej” – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 • „Umowy w zamówieniach publicznych” – Kontrakt Doradztwo-Konsultacje
 • „Środki ochrony prawnej – stan prawny na 29.01.2010 r.” – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych
 • „Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych” – Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych