Kancelaria / Prawo budowlane i nieruchomości

Weryfikacja dewelopera – komentarz dla My Company Polska

W jaki  sposób nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego może sprawdzić dewelopera? Jak zweryfikować sytuację finansową firmy, proponowaną treść umowy i bezpieczeństwo inwestycji na danym osiedlu? Na co zwrócić uwagę wybierając inwestycję i konkretny lokal? Czy można negocjować proponowaną przez dewelopera treść umowy? Radca Prawny Leszek Chmielewski udzielił obszernego komentarza na ten temat dla magazynu biznesowego My Company Polska.

Zachęcamy Państwa do lektury: Prześwietlamy Dewelopera – My Company Polska

Wersja papierowa magazynu: nr 52, styczeń 2020, str. 84.

Mec. Leszek Chmielewski zwrócił między innymi uwagę na potrzebę negocjacji treści umowy. Proponowane wzory umów deweloperskich zawierają często niekorzystne dla nabywców postanowienia w zakresie odstąpienia od umowy, warunków płatności i przeniesienia własności lokalu na nabywcę oraz postanowienia dotyczące hipotek i bezobciążeniowego wyodrębnienia własności lokalu. Nierzadko interes nabywców nie jest odpowiednio zabezpieczony, grozi im pozostanie więźniem niekorzystnej umowy bez możliwości jej rozwiązania, długie oczekiwanie na lokal mimo wpłaty 100% ceny, lub ryzyko spłacania kredytów dewelopera, czy nawet utraty lokalu.

Niekorzystne dla nabywców postanowienia dotyczą też często zbyt rozbudowanych i daleko idących pełnomocnictw dla dewelopera, odbioru technicznego lokalu, czy kar umownych. Przy czym ryzyka dla nabywcy kryją się często nie tylko w postanowieniach samej umowy, ale też w jej brakach – w postanowieniach które się w umowie nie znalazły, a z punktu widzenia interesu nabywcy są pożądane. Niejednokrotnie zdarza się też, że projekty umów nie są wolne od postanowień niedozwolonych (tzw. „klauzul abuzywnych”), których stosowanie w umowach z konsumentami jest zakazane. Niekorzystna umowa może skutkować późniejszymi problemami w dochodzeniu jakichkolwiek roszczeń od dewelopera.

Mec. Leszek Chmielewski podkreślił także dużą wagę analizy publicznie dostępnych dokumentów dotyczących dewelopera i inwestycji (treści wpisów w rejestrach przedsiębiorców oraz ksiąg wieczystych) oraz dokumentów, które deweloper ma obowiązek udostępnić nabywcy. Wśród nich wymienić warto prospekt informacyjny, projekt architektoniczny i sprawozdanie finansowe dewelopera.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Opublikowane treści Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie stanowią w jakimkolwiek zakresie opinii, porady prawnej ani wykładni prawa. Żaden wpis nie może być reprodukowany, przetwarzany, publikowany bez uzyskania wcześniejszej zgody pisemnej autora.

Autor Aktualności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem lub niezastosowaniem się do treści bloga. Korzystanie z treści zawartych w Aktualnościach nie rodzi zobowiązania między autorem a klientem. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści m.in. w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Polityka w zakresie plików cookies