Wygrana Kancelarii w KIO – przetarg na zakup oprogramowania

Odwołanie do KIOWygrana Kancelarii Chmielewski & Partnerzy przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu odwoławczym dotyczącym przetargu z sektora nowych technologii oraz IT – na dostawę oprogramowania dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie (UKNF).

Kancelaria z sukcesem reprezentowała Klienta – międzynarodowego producenta oprogramowania – przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w sprawie zarzutów konkurencji skierowanych przeciwko ofercie złożonej przez naszego Klienta. Odwołanie wniesiono na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym o wartości ok. 2 milionów złotych prowadzonym przez zamawiającego UKNF na dostawę, wdrożenie oraz rozwój oprogramowania do wspomagania modelowania i analizy procesów biznesowych organizacji.

W wyniku skutecznej reprezentacji podjętej przez prawników naszej Kancelarii oraz ścisłej współpracy merytorycznej z Klientem, Krajowa Izba Odwoławcza całkowicie podzieliła stanowisko Kancelarii oraz przedstawioną argumentację odnośnie prawidłowości złożonej przez Klienta oferty, co skutkowało oddaleniem w całości przez KIO odwołania złożonego przez konkurencję. Tym samym Klient naszej Kancelarii uzyskał możliwość zawarcia umowy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie oraz realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.