Autor: Leszek Chmielewski

a
Home » Articles Posted by Leszek Chmielewski
Warning: Use of undefined constant autor - assumed 'autor' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/lchkanc18/kancelariachmielewski.pl/public_html/wp-content/themes/artim-theme/inc/breadcrumbs.php on line 181

aWygrana Kancelarii w KIO: aktywna współpraca z UOKiK lub organami ścigania konieczna do samooczyszczenia wykonawcy, który brał udział w zmowie przetargowej

Kancelaria Chmielewski & Partnerzy skutecznie reprezentowała przystępującego przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla jednego z Wojskowych Oddział Gospodarczych. Przepisy o samooczyszczeniu sformułowane są w sposób nastręczający zamawiającym wielu trudności interpretacyjnych. Orzeczenie KIO przechyla szalę argumentacji w kierunku interpretacji wąskiej […]

aSprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

Już niebawem upływa termin na przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2022. Sprawozdanie należy przekazać najpóźniej do 1 marca 2023 roku, wyłącznie drogą elektroniczną. Przekazane sprawozdanie można korygować. Przypominamy kilka podstawowych informacji, które mogą być przydatne przy jego sporządzaniu.    Podstawą sporządzenia sprawozdania jest 82 ust. 4 ustawy z […]

aPrecedensowy wyrok WSA: nie trzeba zwracać subwencji oświatowej za uczniów skreślonych z listy (szkoły zawodowe i placówki kształcenia ustawicznego)

Miło nam poinformować, że Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna w Warszawie uzyskała dla Klienta – Starosty Powiatowego precedensowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zgodnie z wyrokiem WSA  Starosta nie musi zwracać do budżetu państwa subwencji oświatowej w kwocie ponad kilkuset tysięcy złotych, przyznanej na uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i placówkach kształcenia ustawicznego, którzy […]

a10-lecie Kancelarii Chmielewski & Partnerzy

Miło nam poinformować, że Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna obchodzi w tym roku 10-lecie działalności. Już od 10 lat świadczymy usługi prawne dla naszych Klientów w całej Polsce. W tym czasie obsługiwaliśmy licznych przedsiębiorców,  spółki kapitałowe, jednostki sektora finansów publicznych i klientów indywidualnych. Prowadziliśmy postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego, reprezentowaliśmy Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, […]

aPotrącenie kar umownych znów możliwe

Od 1 października 2022 r. Zamawiający mogą już potrącać z wynagrodzenia wykonawcy kary umowne zastrzeżone na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w zakresie roszczeń powstałych przed dniem 31 grudnia 2020 roku. Zamawiający może dokonać potrącenia także z innych wierzytelności lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W kolejnych terminach możliwe będzie potrącanie kar na podstawie roszczeń […]

aCyfryzacja procesu budowlanego

Najnowsza nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw to ważny krok w kierunku cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. W 2030 roku pożegnamy dzienniki budowy w postaci papierowej – zastąpi je obligatoryjny Elektroniczny Dziennik Budowy.

aKIO bez rozpraw do 27 marca

W dniu wczorajszym Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w dniach 16 -27 zwieszona będzie działalność Krajowej Izby Odwoławczej. Planowane posiedzenia zostaną zniesione. Brak na tę chwilę informacji co do dalszej działalności Izby po 27 marca. Powodem zawieszenia prac KIO jest pandemia koronawirusa SARS-CoV 2. Komunikat ze strony UZP:   „Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuację […]

aWeryfikacja dewelopera – komentarz dla My Company Polska

W jaki  sposób nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego może sprawdzić dewelopera? Jak zweryfikować sytuację finansową firmy, proponowaną treść umowy i bezpieczeństwo inwestycji na danym osiedlu? Na co zwrócić uwagę wybierając inwestycję i konkretny lokal? Czy można negocjować proponowaną przez dewelopera treść umowy? Radca Prawny Leszek Chmielewski udzielił obszernego komentarza na ten temat dla magazynu biznesowego […]

aNowe biuro Kancelarii Prawnej Chmielewski & Partnerzy

Mamy przyjemność zaprosić naszych Klientów do nowego, większego biura w centrum Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 58/4 (tuż przy Placu Konstytucji). Zmiana siedziby podyktowana jest potrzebą zwiększenia powierzchni biurowej w związku z rozwojem kancelarii, a także chęcią wyjścia naprzeciw potrzebom komunikacyjnym naszych klientów i pracowników. Nowa lokalizacja oferuje lepsze połączenia komunikacyjne i dogodny dojazd z każdego […]

aKomentarz mec. Leszka Chmielewskiego dla Dziennika Gazety Prawnej: drobne lokale komercyjne blokują przekształcenie użytkowania wieczystego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność okazuje się nie być możliwe dla nieruchomości, na których poza budynkiem mieszkalnym posadowiony jest również osobny budynek niemieszkalny, np. kwiaciarnia, kiosk, sklep warzywny. Mieszkańcy, którym zależy na uwłaszczeniu, szukają rozwiązań takich jak podział nieruchomości, co jednak oznacza znaczne odłożenie w czasie przekształcenia z uwagi na konieczność uzyskania wielu uzgodnień […]

aProjekt nowej ustawy PZP

24 stycznia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem. Projekt jest bardzo obszerny w porównaniu z dotychczas obowiązującym aktem. Mogą Państwo zapoznać się z projektem i jego uzasadnieniem na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (kliknij obrazek): Projekt ustawy został opracowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii […]

aLeszek Chmielewski dla WP|Telewizja: bliski koniec użytkowania wieczystego

W drugiej części 48 odcinka programu Money. To się liczy w WP|Telewizja Mec. Leszek Chmielewski rozmawiał z red. Markiem Kacprzakiem o planowanym zakończeniu użytkowania wieczystego. Rządzący zamierzają ustawowo wygasić użytkowanie wieczyste i stopniowo zamienić je w prawo własności dla dotychczasowych użytkowników wieczystych. Może się to jednak wiązać z nadmiernym obciążeniem sądów i urzędów pracą i […]

aKonstytucja Biznesu

W styczniu Sejm uchwalił tzw. Konstytucję Biznesu, czyli pakiet ustaw dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Reforma ma modyfikować relacje przedsiębiorców z urzędami oraz zasady i obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej zastąpi ustawa Prawo przedsiębiorców. Do końca roku mają być uchwalone kolejne akty prawne dotyczące działalności gospodarczej. Pakiet ustaw opuszcza właśnie […]

aAnaliza umowy deweloperskiej: zanim kupisz mieszkanie

Nabywcy nieruchomości bywają błędnie przeświadczeni, że tzw. „ustawa deweloperska” (ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) gwarantuje im pełną ochronę ich interesów w przypadku, gdyby deweloper nie okazał się uczciwym przedsiębiorcą, lub popadł w kłopoty finansowe. Tymczasem w umowach deweloperskich mogą znaleźć się postanowienia, które – choć zgodne […]

aKancelaria Chmielewski w Polskie Radio 1 / Gospodarka

Wystąpienie radcy prawnego Leszka Chmielewskiego w Polskim Radiu „Jedynka” w programie Słownik Gospodarczy. Temat dotyczy rent strukturalnych dla rolników. Renty dotowane są z funduszy UE- PROW.     OBEJRZYJ: RENTA STRUKTURALNA

aKancelaria Chmielewski w Polskim Radiu 1

Wypowiedź mec. Leszka Chmielewskiego dla Polskiego Radia „Jedynki” na temat skutków ostatniej nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Mecenas Chmielewski omawiał między innymi możliwości w zakresie regulacji statusu prawnego wspólnot gruntowych, oraz zasady obejmowania nieruchomości przez gminy. Zachęcamy Państwa do wysłuchania wypowiedzi i kontaktu z Kancelarią w sprawach dotyczących wspólnot i nieruchomości gruntowych, a także możliwości działania […]

aKancelaria Chmielewski w programie „Twoje Sprawy” w TVP 3

Mecenas Leszek Chmielewski wystąpił w roli eksperta w programie telewizyjnym „Twoje Sprawy” w TVP 3 Warszawa (od 14:25 min. programu z dnia 20.12.2016r.). Sprawa dotyczyła samowoli budowlanej na cudzym gruncie, bez wymaganego prawa do dysponowania gruntem. Zachęcamy Państwa do obejrzenia programu oraz kontaktu, jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w sprawach dotyczących prawa budowlanego i nieruchomości. Wypowiedź radcy prawnego […]

aEkspert Kancelarii w wywiadzie o pracownikach po 50 r. życia.

Radca prawny Leszek Chmielewski udzielił wywiadu na temat korzyści płynących z zatrudniania pracowników po 50 roku życia. Zachęcamy Państwa do obejrzenia i przeczytania wywiadu, oraz kontaktu, jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w sprawach pracowniczych. Wypowiedź radcy prawnego Leszka Chmielewskiego w ONET.BIZNES mogą Państwo obejrzeć tutaj:             Wypowiedź radcy prawnego Leszka Chmielewskiego […]

aNowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – 2016r.

Dnia 11 lipca  2016 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady […]

aEkspert Kancelarii w Magazynie VIP

W najnowszym numerze 2/2015 kwartalnika „Magazyn VIP” znajdą Państwo wypowiedź radcy prawnego Leszka Chmielewskiego na temat specyfiki postępowań w sprawach o odszkodowanie. Zachęcamy do lektury i kontaktu, jeśli potrzebują Państwo pomocy w sporach z ubezpieczycielami. Wypowiedź radcy prawnego Leszka Chmielewskiego mogą Państwo przeczytać tutaj.    

aKancelaria na Spotkaniu Liderów Bankowości i Ubezpieczeń

Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń to wydarzenie z udziałem liderów polskiego sektora finansowego. Tegoroczne kwietniowe Spotkanie otworzyło wystąpienie gościa honorowego Jana Vincenta-Rostowskiego, Posła na Sejm RP, Byłego Wicepremiera i Ministra Finansów. Wiosenna edycja to między innymi: IX Banking Forum, V Insurance Forum, II Forum Zarządzania Wierzytelnościami oraz III Nowoczesna Windykacja. Wśród uczestników IX Edycji Banking Forum, oraz forum […]

aNowelizacja PZP: wykład dla CPI w Warszawie

Na zaproszenie Centrum Promocji Informatyki radca prawny Leszek Chmielewski poprowadził 5 lutego w Warszawie wykład i konsultacje m.in. z zakresu ostatniej nowelizacji prawa zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014. Tematem warsztatów były aspekty praktyczne pzp, w szczególności w odniesieniu do sektora badawczo-naukowego. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali prelegenci o wieloletnim praktycznym doświadczeniem w obszarze prawa […]

a30 tys. euro – zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy PZP jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy PZP i ogłaszania postępowań przetargowych. Nowelizacja wprowadza też znaczące ułatwienia dla sektora naukowo – badawczego oraz środowisk twórczych i artystycznych.