Autor: Kancelaria

a
Home » Articles Posted by Kancelaria
Warning: Use of undefined constant autor - assumed 'autor' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/lchkanc18/kancelariachmielewski.pl/public_html/wp-content/themes/artim-theme/inc/breadcrumbs.php on line 181

aDłuższe oczekiwanie na zachowek

Zachowek w nowych przepisach: ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, która weszła w życie w maju tego roku, wprowadza także nowelizację Kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego. Znaczna część zmian wynika z konieczności uregulowania prawnego dziedziczenia funduszu założycielskiego i mienia fundacji rodzinnej, jednak niektóre istotne zmiany nie mają związku z fundacją […]

aKancelaria Chmielewski & Partnerzy na konferencji FinTech & InsurTech

Mecenas Leszek Chmielewski reprezentując Kancelarię Chmielewski & Partnerzy wziął udział w konferencji FinTech & InsurTech Digital Congress w Westin Warsaw Hotel. Tegoroczny kongres zdominowała oczywiście wymiana informacji na temat implementacji sztucznej inteligencji w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym oraz kierunkach rozwoju technologii opartej na AI & Machine Learning, Blockchain oraz Data. Omówiono również wpływ zmian regulacji […]

aPraca zdalna: nowe przepisy

7 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Dotychczasowe przepisy dotyczące „telepracy”, zostały zastąpione przez ustawodawcę przepisami o „pracy zdalnej”. Zgodnie z ustawową definicją praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo (potocznie praca hybrydowa) w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z […]

aWygrana przed KIO i Sądem Okręgowym – zamówienia publiczne na roboty budowlane

Sukces Kancelarii w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą, a następnie wygrana w postępowaniu skargowym na wyrok KIO przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Klient Kancelarii – firma budowlana – brał udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane na terenie jednostki wojskowej. Kancelaria Chmielewski & Partnerzy reprezentowała Klienta przed KIO (broniąc jego ofertę w […]

aNowa ustawa deweloperska

Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177) – tzw. „nowa ustawa deweloperska”. Projekt ustawy powstał z inicjatywy UOKiK, w oparciu o wieloletnie doświadczenia rynku i orzecznictwo SOKiK i miał na celu wzmocnienie ochrony […]

aPodwyższenie wynagrodzenia wykonawcy

Znaczny wzrost cen materiałów, postępująca inflacja i przerwanie łańcuchów dostaw to jedne z wielu czynników, które w ostatnim czasie utrudniają sprawną realizację kontraktów w zamówieniach publicznych. Dotyczy to zwłaszcza umów na wykonanie robót budowlanych. Coraz częściej wykonawcy wnioskują o podwyższenie wynagrodzenia umownego. Niekiedy rozważają nawet zerwanie umowy i poniesienie ciężaru związanych z tym kar umownych, […]

aPZP: Nowe wzory oświadczeń w związku z regulacjami „sankcyjnymi”

Urząd Zamówień Publicznych opublikował przykładowe wzory oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 i ust. 5 Pzp (oświadczenie wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i podmiotu udostępniającego zasoby), których zamawiający powinni wymagać w związku z nałożeniem na Rosję przez Unię Europejską sankcji w postaci zakazu udzielania rosyjskim podmiotom zamówień publicznych. Zamawiający mogą stosować oświadczenia […]

aKolejna wygrana Kancelarii w KIO – przetarg dla ZGN w Warszawie

Wygrana w KIO: Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna reprezentowała Klienta – Wykonawcę z branży usług utrzymania czystości – w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą dotyczącym przetargu na usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach i na terenach przyległych dla jednego z ZGN-ów w Warszawie. Odwołanie wniesiono m.in. na czynność wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej […]

aSzacowanie wartości dostaw – na przykładzie produktów spożywczych – stanowisko UZP

Szacowanie wartości dostaw: ważna opinia prawna w najnowszym Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych. UZP rozwiewa wątpliwości dotyczące szacowania wartości zamówienia na zakup produktów spożywczych, opisując istotną zasadę. Wartości zakupu różnych rodzajów produktów spożywczych nie trzeba zawsze szacować łącznie. Opinia UZP oparta jest na przepisach, które dotyczą nie tylko produktów spożywczych, ale zasad ogólnych szacowania wartości dostaw.

aWygrana Kancelarii w KIO – przetarg na zakup oprogramowania

Wygrana Kancelarii Chmielewski & Partnerzy przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu odwoławczym dotyczącym przetargu z sektora nowych technologii oraz IT – na dostawę oprogramowania dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie (UKNF).

aNowe progi unijne w zamówieniach publicznych

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe progi unijne w zamówieniach […]

aLeszek Chmielewski w programie Państwo w Państwie

Radca prawny Leszek Chmielewski w dniu 26.09.2021 r. wystąpił w programie Państwo w Państwie emitowanym na żywo w telewizji Polsat News. 

aNowa siedziba Kancelarii Chmielewski & Partnerzy

Rozwijamy się i zmieniamy – wyłącznie na lepsze. W sierpniu Kancelaria przeprowadziła się do nowego biura o wyższym standardzie.

aNarodowy Spis Powszechny: podszywanie się pod inną osobę

Radca Prawny Leszek Chmielewski udzielił komentarza dla Dziennika Gazety Prawnej na temat możliwych konsekwencji podawania się za inną osobę  (podszywania) w Narodowym Spisie Powszechnym.

aNowe prawo zamówień publicznych: najważniejsze zmiany

1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

aObowiązkowe maseczki w pracy i Wigilia 2020

2 grudnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rząd ustalił w nim m.in. obostrzenia dotyczące organizacji świątecznych spotkań i dookreślił budzący wątpliwości przepis obowiązujący od dnia 28 listopada, nakazujący zakrywanie ust i nosa w […]

aCzerwona strefa w całym kraju – aktualne ograniczenia

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną i znacznym wzrostem zakażeń w ostatnich dniach, na terenie kilkudziesięciu powiatów – w tym kilkunastu miast na prawach powiatów m.in. Warszawy, Krakowa, Gdańska, Częstochowy czy Rzeszowa – wprowadzono czerwoną strefę. Z dniem 17 i 24 października weszły w życie kolejne Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie […]

aStrefa żółta i czerwona: nowe obostrzenia

Z dniem 10 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie wprowadziło tzw. żółtą strefę na obszarze całego kraju, z wyjątkiem powiatów będących obecnie w czerwonej strefie, do których należą m.in. powiaty: otwocki i szydłowiecki w województwie mazowieckim. Jakie obostrzenia wprowadzono […]

aSzkoła w czasie pandemii

12 sierpnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał szereg projektów rozporządzeń, które mają za zadanie ułatwić dyrektorom placówek oświatowych organizację ich pracy w czasie trwania stanu epidemii. Nowe uprawnienia to też większa odpowiedzialność dyrekcji za to, co będzie się działo w szkołach w nowym roku szkolnym. Jakich zmian w organizacji nauczania możemy spodziewać się na […]

aTarcza 4.0: Zamówienia publiczne po zmianach

Tarcza antykryzysowa 4.0 zmieniła część przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie zasad realizacji kontraktów. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. nałożenia na zamawiających szeregu nowych obowiązków w związku z wykonaniem umowy, a także zakazu potrącania kar umownych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, czy zniesienia obowiązku żądania wniesienia wadium. Jak wygląda realizacja umów o zamówienia […]

aUlewy i zalania: Jak uzyskać zasiłek celowy na pokrycie strat

Ostatnie ulewy i długotrwałe opady wyrządziły wiele szkód na terenie całego kraju. Osoby, które utraciły dobytek, lub poniosły znaczne straty w wyniku ostatnich nawałnic, mają możliwość starania się o uzyskanie w związku z tym pomocy, jaką jest zasiłek celowy. Warto dokładnie sprawdzić uchwały gminy w zakresie zasad jego zwrotu – nie każdy otrzyma bowiem bezzwrotną […]

aTarcza 4.0: Prawo pracy

Uchwalona przez Sejm tarcza antykryzysowa 4.0, zmieniła m.in. przepisy prawa pracy. Zmianie uległy zasady wykonywania pracy zdalnej, wykorzystywania przez pracowników urlopów wypoczynkowych, czy przepisy dotyczące wysokości odpraw. Nowe przepisy przewidują także możliwość tymczasowego przeniesienia pracowników jednostek samorządu terytorialnego, możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji, dofinansowania wynagrodzeń pracowników, a także ułatwiają pracodawcom obniżenie wymiaru czasu pracownika. […]

aMaski: gdzie obecnie należy je nosić?

W tzw. IV etapie znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, założono między innymi częściowe zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust. Przepisy w tym zakresie odnaleźć można w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, (§ 18). W […]

aTarcza antykryzysowa 3.0 a zwolnienie z ZUS

Tarcza antykryzysowa 3.0 (ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) przewidziała zmiany w zwolnieniach ze składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy nie zgłosili nikogo innego do ubezpieczeń społecznych i opłacają składki tylko za siebie. Pomocą objęto większą grupę przedsiębiorców. Nowe kryteria zwolnienia […]

aTarcza finansowa PFR – czy możesz uzyskać dofinansowanie?

Program tarcza finansowa dla małych i średnich firm ruszył, choć do tej pory uchwała Rady Ministrów z 27 kwietnia w tej sprawie nie została opublikowana w Monitorze Polskim, a zatem nie weszła formalnie w życie, przez co eksperci podważają legalność programu. Ledwo program wystartował, rząd już zapowiada łatanie w nim luk, a przedsiębiorcy narzekają na brak możliwości […]

aUpadłość firmy w czasie epidemii SARS-CoV-2

Tarcza antykryzysowa 2.0, czyli ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadziła art. 15zzra, który wyłączył stosowanie przepisów Prawa upadłościowego w zakresie dotyczącym terminów na złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości i innych. Upadłość dla wielu firm została zatem odroczona w czasie. Wydłużono niektóre terminy wynikające z Prawa upadłościowego, […]

aTarcza antykryzysowa 2.0: pożyczka 5000 zł

Zniesienie wymogu zatrudniania pracowników: nowelizacja art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) umożliwiła większej liczbie przedsiębiorców uzyskania bezzwrotnej pożyczki w wysokości do 5000 zł.   Pożyczka 5000 zł […]

aTarcza antykryzysowa: szanse i luki

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – tzw. „Tarcza antykryzysowa” – przewiduje m.in. rozwiązania skierowane do przedsiębiorców i pracowników, mające na celu ich ochronę przed negatywnymi skutkami epidemii. Proponowane formy […]

aPraca w czasie epidemii

Prawo pracy w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV 2.

aElektronizacja zamówień publicznych

Kolejny etap elektronizacji zamówień publicznych w toku: Od 18 października 2018 r. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, zamawiający inni niż centralni powinni porozumiewać się z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W odniesieniu do postępowań o niższej wartości, pełna elektronizacja zamówień publicznych będzie obowiązywać od […]

aPrzekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Prezydent RP podpisał Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe: od  1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego tych gruntów z mocy prawa przekształci się w prawo własności. Ustawodawca uzasadnił wprowadzenie powyższych zmian potrzebą usprawnienia procesów przekształcania praw użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, zwłaszcza na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych.

aNowe zasady przedawnienia roszczeń

Spore zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia roszczeń: 9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietna 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych). Zmiany dotyczą m.in. terminów przedawnienia roszczeń oraz sposobów ich obliczania. Pojawił się […]

aRODO w zamówieniach publicznych

Nowe obowiązki informacyjne, klauzule dotyczące danych osobowych w dokumentacji przetargowej minimalizacja danych w załącznikach do ofert w postępowaniach – to zmiany, które czekają strony postępowań, jeśli zamawiający prawidłowo wdrożą wymogi RODO w zamówieniach publicznych. Zmienia sposób przygotowania dokumentacji przetargowej i ofert.   Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 […]

aRODO: Kancelaria na konferencji Big Data & Secure Tech

W dniach 18-19.04 mec. Leszek Chmielewski wziął udział w konferencji Big Data & Secure Tech w warszawskim hotelu Sheraton. Tegorocznym tematem było bezpieczeństwo informacji w IT oraz regulacje dot. ochrony danych osobowych RODO. Prelegentami byli m.in.: pełnomocnik Ministra Cyfryzacji, szef biura FBI w Polsce, prezesi i dyrektorzy: NASK, CERT, NCBiR, Giełdy Papierów Wartościowych, Zrzeszenia Banków […]

aSzkolimy z prawa zamówień publicznych

  Ostatni kwartał 2017 upłynął w Kancelarii Chmielewski na intensywnej pracy szkoleniowej w zakresie praktycznego stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w różnych branżach. We współpracy ze SzkolimyNajlepiej.pl mecenas Leszek Chmielewski przeprowadził między innymi szkolenie dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z zamówień publicznych na badania naukowe i rozwojowe (29 listopada) oraz szkolenie otwarte dla zamawiających […]

aSukces Kancelarii: Przełomowy wyrok WSA w sprawie dotacji dla MOW

Kancelaria uzyskała dla klienta (Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) przełomowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16-11-2016 (prawomocny), zgodnie z którym MOW nie musi zwracać do budżetu samorządowego wykorzystanej już dotacji przyznanej na dzieci, które zostały do MOW skierowane przez sądy, ale nie dotarły do niego, mimo zarezerwowanego w Ośrodku miejsca. Orzeczenie WSA jest prawomocne i […]

aDoprecyzowanie przepisów dla spółek kapitałowych i działalności gospodarczej w 2017 r.

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Według założeń ustawodawcy wprowadzone zmiany mają poprawić warunki wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Nowe regulacje dotyczą m.in. zakresu prokury, zasad wypłaty dywidendy, konfliktu interesów spółki z interesami członka zarządu, […]

aNowelizacja KPA – uproszczenie procedur administracyjnych

1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), której głównym celem jest uproszczenie i przyspieszenie procedur administracyjnych. Ustawa  z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadza nowe rozwiązania prawne, takie jak milczące załatwienie sprawy, ponaglenie, mediację, wolną sobotę, postępowanie uproszczone, czy […]