Author: Kancelaria

a
Home » Articles Posted by Kancelaria
Warning: Use of undefined constant autor - assumed 'autor' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/lchkanc18/kancelariachmielewski.pl/public_html/wp-content/themes/artim-theme/inc/breadcrumbs.php on line 181

aLeszek Chmielewski w programie Państwo w Państwie

Radca prawny Leszek Chmielewski w dniu 26.09.2021 r. wystąpił w programie Państwo w Państwie emitowanym na żywo w telewizji Polsat News. 

aNowa siedziba Kancelarii Chmielewski & Partnerzy

Rozwijamy się i zmieniamy – wyłącznie na lepsze. W sierpniu Kancelaria przeprowadziła się do nowego biura o wyższym standardzie.

aNarodowy Spis Powszechny: podszywanie się pod inną osobę

Radca Prawny Leszek Chmielewski udzielił komentarza dla Dziennika Gazety Prawnej na temat możliwych konsekwencji podawania się za inną osobę  (podszywania) w Narodowym Spisie Powszechnym.

aNowe prawo zamówień publicznych: najważniejsze zmiany

1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

aWesołych Świąt i pomyślnego Nowego Roku

W imieniu zespołu Kancelarii życzymy Państwu serdecznie wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym Nowym Roku, radosnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym mimo wszelkich obostrzeń. Życzymy Państwu uśmiechu losu na każdym kroku. Leszek Chmielewski wraz z zespołem    

aObowiązkowe maseczki w pracy i Wigilia 2020

2 grudnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rząd ustalił w nim m.in. obostrzenia dotyczące organizacji świątecznych spotkań i dookreślił budzący wątpliwości przepis obowiązujący od dnia 28 listopada, nakazujący zakrywanie ust i nosa w […]

aCzerwona strefa w całym kraju – aktualne ograniczenia

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną i znacznym wzrostem zakażeń w ostatnich dniach, na terenie kilkudziesięciu powiatów – w tym kilkunastu miast na prawach powiatów m.in. Warszawy, Krakowa, Gdańska, Częstochowy czy Rzeszowa – wprowadzono czerwoną strefę. Z dniem 17 i 24 października weszły w życie kolejne Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie […]

aStrefa żółta i czerwona: nowe obostrzenia

Z dniem 10 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie wprowadziło tzw. żółtą strefę na obszarze całego kraju, z wyjątkiem powiatów będących obecnie w czerwonej strefie, do których należą m.in. powiaty: otwocki i szydłowiecki w województwie mazowieckim. Jakie obostrzenia wprowadzono […]

aSzkoła w czasie pandemii

12 sierpnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał szereg projektów rozporządzeń, które mają za zadanie ułatwić dyrektorom placówek oświatowych organizację ich pracy w czasie trwania stanu epidemii. Nowe uprawnienia to też większa odpowiedzialność dyrekcji za to, co będzie się działo w szkołach w nowym roku szkolnym. Jakich zmian w organizacji nauczania możemy spodziewać się na […]

aTarcza 4.0: Zamówienia publiczne po zmianach

Tarcza antykryzysowa 4.0 zmieniła część przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie zasad realizacji kontraktów. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. nałożenia na zamawiających szeregu nowych obowiązków w związku z wykonaniem umowy, a także zakazu potrącania kar umownych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, czy zniesienia obowiązku żądania wniesienia wadium. Jak wygląda realizacja umów o zamówienia […]

aUlewy i zalania: Jak uzyskać zasiłek celowy na pokrycie strat

Ostatnie ulewy i długotrwałe opady wyrządziły wiele szkód na terenie całego kraju. Osoby, które utraciły dobytek, lub poniosły znaczne straty w wyniku ostatnich nawałnic, mają możliwość starania się o uzyskanie w związku z tym pomocy, jaką jest zasiłek celowy. Warto dokładnie sprawdzić uchwały gminy w zakresie zasad jego zwrotu – nie każdy otrzyma bowiem bezzwrotną […]

aTarcza 4.0: Prawo pracy

Uchwalona przez Sejm tarcza antykryzysowa 4.0, zmieniła m.in. przepisy prawa pracy. Zmianie uległy zasady wykonywania pracy zdalnej, wykorzystywania przez pracowników urlopów wypoczynkowych, czy przepisy dotyczące wysokości odpraw. Nowe przepisy przewidują także możliwość tymczasowego przeniesienia pracowników jednostek samorządu terytorialnego, możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji, dofinansowania wynagrodzeń pracowników, a także ułatwiają pracodawcom obniżenie wymiaru czasu pracownika. […]

aMaski: gdzie obecnie należy je nosić?

W tzw. IV etapie znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, założono między innymi częściowe zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust. Przepisy w tym zakresie odnaleźć można w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, (§ 18). W […]

aTarcza antykryzysowa 3.0 a zwolnienie z ZUS

Tarcza antykryzysowa 3.0 (ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) przewidziała zmiany w zwolnieniach ze składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy nie zgłosili nikogo innego do ubezpieczeń społecznych i opłacają składki tylko za siebie. Pomocą objęto większą grupę przedsiębiorców. Nowe kryteria zwolnienia […]

aTarcza finansowa PFR – czy możesz uzyskać dofinansowanie?

Program tarcza finansowa dla małych i średnich firm ruszył, choć do tej pory uchwała Rady Ministrów z 27 kwietnia w tej sprawie nie została opublikowana w Monitorze Polskim, a zatem nie weszła formalnie w życie, przez co eksperci podważają legalność programu. Ledwo program wystartował, rząd już zapowiada łatanie w nim luk, a przedsiębiorcy narzekają na brak możliwości […]

aUpadłość firmy w czasie epidemii SARS-CoV-2

Tarcza antykryzysowa 2.0, czyli ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadziła art. 15zzra, który wyłączył stosowanie przepisów Prawa upadłościowego w zakresie dotyczącym terminów na złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości i innych. Upadłość dla wielu firm została zatem odroczona w czasie. Wydłużono niektóre terminy wynikające z Prawa upadłościowego, […]

aTarcza antykryzysowa 2.0: pożyczka 5000 zł

Zniesienie wymogu zatrudniania pracowników: nowelizacja art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) umożliwiła większej liczbie przedsiębiorców uzyskania bezzwrotnej pożyczki w wysokości do 5000 zł.   Pożyczka 5000 zł […]

aTarcza antykryzysowa: szanse i luki

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – tzw. „Tarcza antykryzysowa” – przewiduje m.in. rozwiązania skierowane do przedsiębiorców i pracowników, mające na celu ich ochronę przed negatywnymi skutkami epidemii. Proponowane formy […]

aPraca w czasie epidemii

Prawo pracy w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV 2.

aElektronizacja zamówień publicznych

Kolejny etap elektronizacji zamówień publicznych w toku: Od 18 października 2018 r. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, zamawiający inni niż centralni powinni porozumiewać się z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W odniesieniu do postępowań o niższej wartości, pełna elektronizacja zamówień publicznych będzie obowiązywać od […]

aPrzekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Prezydent RP podpisał Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe: od  1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego tych gruntów z mocy prawa przekształci się w prawo własności. Ustawodawca uzasadnił wprowadzenie powyższych zmian potrzebą usprawnienia procesów przekształcania praw użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, zwłaszcza na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych.

aNowe zasady przedawnienia roszczeń

Spore zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia roszczeń: 9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietna 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych). Zmiany dotyczą m.in. terminów przedawnienia roszczeń oraz sposobów ich obliczania. Pojawił się […]

aRODO w zamówieniach publicznych

Nowe obowiązki informacyjne, klauzule dotyczące danych osobowych w dokumentacji przetargowej minimalizacja danych w załącznikach do ofert w postępowaniach – to zmiany, które czekają strony postępowań, jeśli zamawiający prawidłowo wdrożą wymogi RODO w zamówieniach publicznych. Zmienia sposób przygotowania dokumentacji przetargowej i ofert.   Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 […]

aRODO: Kancelaria na konferencji Big Data & Secure Tech

W dniach 18-19.04 mec. Leszek Chmielewski wziął udział w konferencji Big Data & Secure Tech w warszawskim hotelu Sheraton. Tegorocznym tematem było bezpieczeństwo informacji w IT oraz regulacje dot. ochrony danych osobowych RODO. Prelegentami byli m.in.: pełnomocnik Ministra Cyfryzacji, szef biura FBI w Polsce, prezesi i dyrektorzy: NASK, CERT, NCBiR, Giełdy Papierów Wartościowych, Zrzeszenia Banków […]

aSzkolimy z prawa zamówień publicznych

  Ostatni kwartał 2017 upłynął w Kancelarii Chmielewski na intensywnej pracy szkoleniowej w zakresie praktycznego stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w różnych branżach. We współpracy ze SzkolimyNajlepiej.pl mecenas Leszek Chmielewski przeprowadził między innymi szkolenie dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z zamówień publicznych na badania naukowe i rozwojowe (29 listopada) oraz szkolenie otwarte dla zamawiających […]

aSukces Kancelarii: Przełomowy wyrok WSA w sprawie dotacji dla MOW

Kancelaria uzyskała dla klienta (Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) przełomowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16-11-2016 (prawomocny), zgodnie z którym MOW nie musi zwracać do budżetu samorządowego wykorzystanej już dotacji przyznanej na dzieci, które zostały do MOW skierowane przez sądy, ale nie dotarły do niego, mimo zarezerwowanego w Ośrodku miejsca. Orzeczenie WSA jest prawomocne i […]

aDoprecyzowanie przepisów dla spółek kapitałowych i działalności gospodarczej w 2017 r.

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Według założeń ustawodawcy wprowadzone zmiany mają poprawić warunki wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Nowe regulacje dotyczą m.in. zakresu prokury, zasad wypłaty dywidendy, konfliktu interesów spółki z interesami członka zarządu, […]

aNowelizacja KPA – uproszczenie procedur administracyjnych

1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), której głównym celem jest uproszczenie i przyspieszenie procedur administracyjnych. Ustawa  z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadza nowe rozwiązania prawne, takie jak milczące załatwienie sprawy, ponaglenie, mediację, wolną sobotę, postępowanie uproszczone, czy […]

aCookies: małe ciasteczka – dużo zachodu

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, która weszła w życie w dniu 22 marca 2013 r., nałożyła na osoby prowadzące serwisy i sklepy internetowe (właścicieli stron) nowe obowiązki informacyjne, dotyczące funkcjonowania na ich stronach tzw. ciasteczek („cookies”). Zmiana przepisów wynika z obowiązku dostosowania polskiego prawa do wytycznych Unii Europejskiej (poszczególne kraje UE, w tym Polska, samodzielnie opracowały przepisy […]